Thứ Năm, 3/12/2020
Bắc Giang: Nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác dân vận
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh
chúc mừng các điển hình "Dân vận khéo" năm 2020.
 

 

Đến dự có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Thịnh; Bí thư Thành ủy Bắc Giang Mai Sơn.

Đại diện Ban Dân vận Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Thảnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ (Ban Dân vận Trung ương). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội; một số sở, ngành và các cá nhân tiêu biểu được biểu dương.

Giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Tại các địa phương, đơn vị đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực sự đi vào đời sống, được gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 17.648 mô hình. Có 4.964 điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực được công nhận, biểu dương, khen thưởng. Các mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các phong trào thi đua, nhất là xây dựng nông thôn mới. 

Tiêu biểu như các mô hình: Vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng của tổ dân vận thôn Trại Phúc Mãn, xã Xuân Hương (Lạng Giang); xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình tự quản vệ sinh môi trường của người dân thôn Kim Bảng, xã An Lạc (Sơn Động); tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Tân Văn, xã An Thượng (Yên Thế); thành lập “tổ liên gia tự quản” về an ninh trật tự của cựu chiến binh thôn Liễu Ngạn, xã Hoàng Vân (Hiệp Hòa)...

Thông qua các mô hình đã vận động các tập thể, cá nhân đóng góp bằng tiền mặt hơn 900 tỷ đồng; hiến hơn 3,1 triệu m2 đất, ủng hộ hàng vạn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà hệ thống dân vận đạt được. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. 

Mặt khác, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào thi đua và xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo", tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác dân vận.

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác dân vận, nhất là thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ làm công tác dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân vận của Đảng được Ban Dân vận Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”. 12 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy công nhận điển hình "Dân vận khéo" năm 2020 cho 90 điển hình.

(baobacgiang.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất