Thứ Bảy, 16/1/2021
Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020, công tác dân vận tiếp tục bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt “Năm dân vận khéo”. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ. Quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội, thông tin kịp thời đến cấp ủy, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.


 Quang cảnh hội nghị


Phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp, vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, cứu trợ hạn hán, xâm nhập mặn, cứu trợ lũ lụt miền Trung. Điển hình là Ban Dân vận Thành ủy vận động mạnh thường quân giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19, với số tiền trên 1 tỉ đồng. Ban Dân vận huyện Mỹ Xuyên phát huy hiệu quả mô hình “tiếng kẻng an ninh”, huy động nhân dân đảm bảo an ninh nông thôn. Hội nông dân tuyên truyền hội viên thực hiện nhiều mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm, gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”…

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận những nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu năm 2021, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống dân vận các cấp…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị, trong năm 2021 cần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong cơ quan nhà nước, đổi mới nội dung, phương thức để phù hợp với tình hình mới. Tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo củng cố tổ chức bộ máy, ổn định cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của dân vận, mặt trận, đoàn thể. Tích cực phối hợp với các ngành thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, đối thoại giải quyết thỏa đáng những khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, không để hình thành điểm nóng. Quan tâm thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đây là nền tảng để tăng cường đoàn kết, huy động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

(baosoctrang.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi