Thứ Tư, 17/8/2022
Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình: Bồi dưỡng công tác nghiệp vụ năm 2021

 Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 
 
 
 
 
 
 
 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Công tác dân vận có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh. Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng với những nội dung quan trọng, thiết thực, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng đối với công tác dân vận. 

Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác dân vận cần tham gia đầy đủ, tiếp thu những nội dung, chương trình của lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả.

Chương trình lớp bồi dưỡng diễn ra trong 1 ngày, với 4 nội dung: Công tác tôn giáo; Chuyển đổi số ở Ninh Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung vào các nội dung về công tác dân vận; Tuyên truyền công tác dân vận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận nắm được những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay để áp dụng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(baoninhbinh.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất