Thứ Sáu, 28/1/2022
Thái Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

 Hệ thống đường giao thông của xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình)
được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân

Theo đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình: Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra cho công tác dân vận trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Tiếp tục đổi mới công tác quần chúng theo phương châm “gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền...”. Để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ ra, thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy tăng cường và đổi mới công tác dân vận với phương châm hướng mạnh về cơ sở; thường xuyên phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang nắm tình hình nhân dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đặc biệt là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; khôi phục, duy trì sản xuất, kinh doanh; vận động người dân thực hiện giải phóng mặt bằng ở một số công trình trọng điểm của tỉnh và địa phương; phát huy dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp... Bên cạnh đó còn thường xuyên chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đầu năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Thái Bình đã ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao sự hài lòng của nhân dân. Sau khi ký kết, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công của từng cơ quan, đơn vị, thiết thực và hiệu quả. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, nhân dân phấn khởi, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm giải quyết tốt các vấn đề của địa phương, góp phần củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền; giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại để tập trung chỉ đạo giải quyết, từ đó phát huy dân chủ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, từng bước đưa nội dung dân vận khéo trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến có tính bền vững, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc triển khai đăng ký xây dựng các mô hình, trong đó lưu ý tập trung vào những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở như giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; cùng với đó, tập trung xây dựng các mô hình giảm nghèo bằng các nguồn vốn hỗ trợ sinh kế; các mô hình tổ, đội, nhóm tự quản ở cơ sở...  Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị sẽ xây dựng các mô hình cụ thể bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Mỗi tháng, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ lựa chọn 2 mô hình điển hình để tuyên truyền, nhân rộng. Nhìn chung, các mô hình đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

Theo đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra cho công tác dân vận, trong thời gian tới rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, để công tác dân vận trở thành hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thực tâm, thực chất, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh.


Đồng chí Lê Ngọc Hùng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy

Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện để triển khai thực hiện, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái. Để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, đặc biệt là các hộ dân có đất phải thu hồi, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã tích cực vào cuộc, thường xuyên tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức như: tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, gặp gỡ, vận động, đối thoại... Nhờ đó, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đợt 1, giai đoạn 1 dự án đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hơn 600 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi, huyện đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án.

Đồng chí Trần Thị Vân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hưng Hà

Thực hiện đổi mới công tác dân vận theo hướng trọng dân, gần dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Hưng Hà đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Cuối năm 2020, cả đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. 31/35 xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từ việc tiếp xúc, đối thoại thẳng thắn, dân chủ và cởi mở đã góp phần giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân; đồng thời, tạo sự kết nối giữa tổ chức đảng với cơ sở, giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong giải quyết các vấn đề, tránh để mâu thuẫn nảy sinh, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 
 
 
 
 

 (baothaibinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè