Thứ Năm, 27/1/2022
Cục Chính trị Quân khu II: Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt 6 tháng đầu năm

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu II khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại điểm cầu Quân khu

 

Báo cáo rút kinh nghiệm nêu rõ 6 tháng đầu năm 2021, công tác phối hợp nắm tình hình được triển khai tích cực, phối hợp với các địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thường xuyên có sự trao đổi với Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp công tác dân vận 9 tỉnh, qua đó nắm chắc được tình hình dư luận xã hội và các vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân cũng như âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phối hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân – Tự vệ; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo… Phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tham gia hàng trăm nghìn ngày công giúp nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phối hợp triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đã cử hàng trăm lượt cán bộ tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; duy trì 962 đầu mối kết nghĩa với các tổ chức đoàn thể địa phương; phối hợp tuyên truyền làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. LLVT thường xuyên thông tin định hướng dư luận, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin giả, sai sự thật, lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, qua đó cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu II và nhân dân đã nhận thức rõ về quyền, nghĩa vụ công dân, trách nhiệm trong chuẩn bị và tham gia bầu cử.
Hội nghị cũng thống nhất chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đồng thời xác định phương hướng và 6 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã rút được nhiều kinh nghiệm thiết thực trong tiến hành công tác dân vận và tham gia bầu cử.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu II ghi nhận và biểu dương kết quả, thành tích công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt và tham gia bầu cử của LLVT Quân khu thời gian qua, đồng thời chỉ rõ nhấn mạnh một số nội dung còn hạn chế, bất cập của các cơ quan đơn vị. Đồng chí Phó Chính ủy yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy nâng tầm nhận thức, trách nhiệm trong tiến hành công tác dân vận; thực hiện công tác dân vận nghiêm túc, bằng chính hình ảnh, trách nhiệm “Bộ đội Cụ Hồ”, sự quan tâm đến nhân dân; tiến hành công tác dân vận cần chủ động, linh hoạt hơn, phù hợp trong điều kiện dịch bệnh; các cấp từ tiểu đoàn và tương đương trở lên xác định và thực hiện các nội dụng biện pháp dân vận cụ thể, thiết thực; quan tâm đến các hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị địa phương với Bạn Lào.
Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân nhấn mạnh sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, chiến sĩ LLVT trong quá trình thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt 6 tháng đầu năm 2021 và tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; định hướng một số nội dung, giải pháp để vận dụng vào thực tiễn. Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, kịp thời tuyên truyền không để kẻ xấu lợi dụng; phát huy tốt các mô hình, điển hình ‘Dân vận khéo”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn, đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan vào đơn vị.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng và Quân khu II đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(quankhu2.vn)

Gửi cho bạn bè