Thứ Sáu, 14/6/2024
Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận các huyện, thành ủy; cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, các đại biểu dự hội nghị thống nhất đánh giá: Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác vận động quần chúng, trong đó có Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025", Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025... Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.


 Đồng chí Đỗ Việt Anh, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghịBan Dân vận các cấp nhìn chung đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả; tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân, đoàn viên, hội viên. 

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu thống nhất cao với 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận; phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; triển khai đồng bộ các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến các đại biểu tham gia tại hội nghị; đồng thời trao đổi làm rõ một số ý kiến, kiến nghị đại biểu nêu như: Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình Dân vận khéo; công tác tập huấn cán bộ làm công tác dân vận; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá một số mô hình thí điểm thực hiện trong thời gian qua...

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Đỗ Việt Anh nhấn mạnh: Hệ thống dân vận các cấp cần tập trung triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025"; thực hiện tốt Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy và trọng tâm công tác năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương. 

Bên cạnh đó tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng NTM, hỗ trợ việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo tổ chức đại hội phụ nữ; đặc biệt quan tâm làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, nhất là ở những nới có khó khăn vướng mắc nhiều năm chưa giải quyết được và nơi phát sinh vấn đề mới; nắm chắc tình hình nhân dân trước những diễn biến lớn của đất nước; quan tâm công tác cán bộ làm công tác dân vận theo thẩm quyền.

Đồng chí Đỗ Việt Anh yêu cầu cán bộ làm công tác dân vận phải làm việc với tinh thần, thái độ, trách nhiệm và sự cố gắng đến mức cao nhất, thể hiện trách nhiệm vào từng nội dung công việc đang thực hiện. Trong giải quyết công việc cần lưu ý thực hiện chế độ thông tin báo cáo đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thông suốt, hiệu quả. Tuyên truyền vận động để có nhiều mô hình mới cách làm hay, nhất là trong lĩnh vực công tác dân vận; nắm, tham mưu cho cấp ủy điều phối các hoạt động trong khối dân vận đạt hiệu quả cao nhất.

(baoninhbinh.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất