Thứ Năm, 13/6/2024
Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh: triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm

 Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tích cực, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội vừa phòng, chống và kiểm soát tốt dịch COVID-19; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ quan Nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần đưa chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh đứng thứ 4 toàn quốc; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác dân vận trong nghiệp vụ và trong mối quan hệ với nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Công Thắng đề nghị: Hệ thống dân vận trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình phản ánh và đề xuất với cấp ủy, chính quyền để giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở; vận động nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; Ban Dân vận các cấp tham mưu cho các cấp ủy Đảng đôn đốc, kiểm tra, đồng thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận;…

(baobacninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất