Thứ Bảy, 22/6/2024
Tỉnh ủy Ninh Bình: Giao ban công tác dân vận quý II năm 2021

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.


 Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình phát biểu kết luận hội nghị


6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và trọng tâm công tác năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương. 

Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới với trọng tâm hướng mạnh về cơ sở và đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Công tác dân vận của chính quyền có nhiều chuyển biến, tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; chủ động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. 

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị  và thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất một số nội dung cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng đã trao đổi, làm rõ một số kết quả nổi bật đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đồng thời đề cập một số tồn tại, hạn chế, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, khối dân vận vào cuộc tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, quyết tâm, ổn định trong các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển chung của tỉnh.

Kết luận hội nghị, bên cạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được công tác dân vận 6 tháng đầu năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng trao đổi, phân tích một số tồn tại, hạn chế của công tác dân vận thời gian qua; trao đổi, thống nhất một số nội dung cụ thể đại biểu kiến nghị đề xuất.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tập trung cao cho việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận gắn với trọng tâm công tác năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương và Chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", Chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh ủy.

Quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025". Đồng thời làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc, tình hình công nhân lao động ở các doanh nghiệp. Tập trung vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tiếp tục thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch COVID-19, quyết tâm không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó là triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh, Đại hội Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2021; tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Ninh Bình năm 2021; quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp.

(baoninhbinh.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất