Thứ Ba, 25/6/2024
Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình: Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Từ đầu năm đến nay, các cấp uỷ, tổ chức Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác dân vận gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương về “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống cho nhân dân.


 Đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu kết luận tại hội nghịCác Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; 13/13 đảng uỷ trực thuộc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”; tổ chức kiểm tra, giám sát các nội dung về công tác dân vận. Nhiều địa phương, đơn vị chủ động triển khai các giải pháp tăng cường, đổi mới công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn.

Đến nay, đã có 13/13 đảng uỷ trực thuộc, Đảng đoàn Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đăng ký triển khai thực hiện gần 2.000 mô hình “Dân vận khéo” trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, trong đó có gần 1.600 mô hình tập thể và 398 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công tác tôn giáo, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các địa phương.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Dân vận các cấp cần tập trung tham mưu quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tăng cường bám sát cơ sở nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề nổi lên trong Nhân dân, nhất là tình hình các địa bàn triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, địa bàn vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quyên góp, ủng hộ xây dựng Quỹ Phòng, chống dịch; tập trung tham mưu đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2021, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; phối hợp với Mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận.

(qbtv.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất