Thứ Sáu, 21/6/2024
Đồng Nai: Công tác dân vận phải được thực hiện rộng khắp

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân tộc, tôn giáo đảm bảo theo chương trình đề ra. Đồng thời, tích cực theo dõi nắm tình hình các tầng lớp nhân dân qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự dân chủ, đúng pháp luật.


 Đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai
báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong công tác dân vận 6 tháng đầu nămBên cạnh đó, công tác dân vận của tỉnh còn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19; vừa chăm lo phát triển kinh tế; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Hiện nay các tầng lớp nhân dân đều đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương để sớm ngăn chặn được dịch bệnh, ổn định các mặt của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, công tác dân vận đang gặp một số khó khăn. Trong đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp suốt từ nhiều tháng qua, các doanh nghiệp lo ngại việc phát sinh bệnh dịch sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nên việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp bị hạn chế. Cũng do phải tạm dừng các hoạt động đông người nên việc tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân chưa thực hiện được như kế hoạch đề ra. Một số dự án chậm triển khai, công tác đền bù giải tỏa kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Trong thời gian tới, công tác dân vận của tỉnh sẽ tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận. Đẩy mạnh các hoạt động dân vận của các cơ quan nhà nước gắn với triển khai thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm; theo dõi, nắm tình hình và giải quyết những vấn đề phát sinh, những kiến nghị của nhân dân để không phát sinh những vấn đề phức tạp. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy cho rằng, dù tình hình dịch bệnh vừa qua diễn biến phức tạp nhưng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao về công tác dân vận. Theo đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, cơ quan ban dân vận có chức năng chính là tham mưu cấp ủy về công tác vận động quần chúng. Dân vận là làm cho dân hiểu và dân nghe theo đúng mục tiêu, định hướng của Đảng. Vận động mọi lực lượng, tầng lớp xã hội cùng chung ý chí hành động, đạt được mục đích mà Đảng đã đặt ra. Muốn dân nghe và vận động được nhân dân phải hiểu dân, lắng nghe dân, mọi việc đều vì lợi ích của nhân dân. Cán bộ dân vận phải luôn “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” như lời căn dặn của Bác Hồ.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện nay và thời đại của công nghệ số, chúng ta phải có phương thức tuyên truyền, vận động phù hợp tình hình thực tế để đạt hiệu quả ở giai đoạn cách mạng mới. Cán bộ dân vận phải thường xuyên tự bổ sung kiến thức cho mình, nhất là những kinh nghiệm thực tế để đáp ứng yêu cầu công việc. Công tác tuyên truyền, vận động phải rộng khắp, đến với tất cả các đối tượng, nhất là lực lượng công nhân lao động trong các doanh nghiệp và đồng bào tôn giáo - 2 lực lượng đông đảo của tỉnh. Ngoài ra, còn quan tâm công tác dân vận đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Dân vận Tỉnh ủy có thể nghiên cứu thực hiện các đề tài khoa học về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh để góp phần phục vụ công tác dân vận của tỉnh ngày càng hiệu quả hơn.

(baodongnai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất