Chủ Nhật, 21/7/2024
Ban Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 Quang cảnh Hội nghị

 

6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Chương trình công tác dân vận năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành kế hoạch công tác và chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả: Tham mưu Tỉnh ủy tổng kết các đề án 132 về “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020”; đề án 1823 về “Tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2015-2020”; Kết luận số 69-KL/TU về tiếp tục thực hiện Đề án 132; tham mưu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII về công tác dân vận...
 
 Thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực hai ban chỉ đạo tỉnh về QCDC và Công tác tôn giáo, công tác dân vận chính quyền; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng. Triển khai, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021 trên địa bàn tỉnh; nắm tình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trước, trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh...
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề: Nâng cao hiệu quả việc nắm tình hình Nhân dân; những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan phối hợp...

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị 6 tháng cuối năm, các phòng chuyên môn cần nắm chắc tình hình Nhân dân, tham mưu Tỉnh ủy: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận; Chương trình công tác dân vận năm 2022; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TW, ngày 02/8/2011 của Ban Bí thư về xây dựng cốt cán trong tôn giáo. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện Kết luận số 69-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án 132. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, hoạt động tổ dân vận bản, tổ dân phố; tổng kết công tác phối hợp năm 2021...

(laichau.dcs.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất