Chủ Nhật, 14/4/2024
Hậu Giang: Đổi mới hơn công tác dân vận trong tình hình mới

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Xuân Thành yêu cầu thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy cần tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường và đổi mới hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn công tác dân vận trong tình hình mới. Chú trọng đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan đảng, nhà nước các cấp; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường tham mưu, tổ chức đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt của dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị -xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sáu tháng đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và cụ thể triển khai thực hiện một số văn bản về công tác dân vận; tham mưu ban hành kế hoạch và tổ chức thành công 2 cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với chuyên gia, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và gặp gỡ cán bộ chủ chốt cấp xã.

Đồng thời tham mưu Tỉnh ủy tổ chức một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh như: hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19… Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, ghi nhận toàn tỉnh đăng ký thực hiện 661 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

(baohaugiang.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất