Thứ Hai, 22/7/2024
Bến Tre: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình số 03, xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đã thực hiện có những kết quả bước đầu.


 Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc


Năm 2021, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác dân vận năm; Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị mới; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung chức năng, nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri trong tuyên truyền, vận động triển khai Dự án xây dựng Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa; phối hợp tham mưu đề xuất nội dung đối thoại với dân năm 2021 của Bí thư Tỉnh ủy. Đề xuất chủ trương tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án của tỉnh”; thành lập Tiểu ban tuyên truyền, vận động Dự án cầu Rạch Miễu 2. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ, chuẩn bị đại hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cấp ... xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp phòng của Ban đúng theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao, ghi nhận kết quả Ban Dân vận đã thực hiện trong thời gian qua. Ban đã nắm chắc, sát việc có chiều sâu, phát hiện được vấn đề, rút ra bài học kinh nghiệm và kịp thời có đề xuất giải quyết phù hợp thực tiễn.

Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận cần bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện rõ vai, thuộc bài. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cần minh bạch, không chồng chéo, rõ trách nhiệm, đẩy mạnh công tác phối hợp. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp, chính quyền, đơn vị, tổ chức, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết, chương trình hành động, công trình, dự án của tỉnh để đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, biến công tác dân vận thành công việc chung của cả hệ thống chính trị, đơn vị, tổ chức. Quan tâm tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân vận tại các địa phương trong khu vực để thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong thời gian tới. Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ năng lực thực tiễn trong công tác dân vận.

Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Cán bộ phải nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật. Người cán bộ dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, thực hiện tốt nội dung “Ba không, ba nên, ba cần”, và phương châm “bốn tốt”, có như vậy công tác dân vận thể hiện tính toàn diện.

(baodongkhoi.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất