Thứ Sáu, 1/7/2022
Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2025

 Đại diện lãnh đạo các đơn vị dự ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

 

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình điểm "Dân vận khéo" trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gắn với hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Trường Yên (huyện Hoa Lư).

Theo đó, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2021-2025 nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Có 8 nội dung phối hợp được đề ra trong chương trình phối hợp theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với pháp luật, điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ vai trò điều hành chung công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Đây là việc làm mới và rất quan trọng của Ban Dân vận Tỉnh ủy, của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh để thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025" và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí đề nghị các đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, chương trình công tác hàng năm và cả giai đoạn. Các đồng chí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các đơn vị cần có sự phân công, phân nhiệm vụ cụ thể, nói đi đôi với làm, hiệu quả phải rõ ràng, thiết thực...

Đối với việc thực hiện kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình điểm "Dân vận khéo" trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gắn với hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Trường Yên (huyện Hoa Lư), đồng chí đề nghị các đơn vị chủ động, tích cực phối hợp với địa phương thực hiện theo lộ trình đã thống nhất, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, hiệu quả rõ nét, tạo được sự lan tỏa trong hệ thống chính trị và cộng đồng.

(baoninhbinh.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất