Thứ Sáu, 1/7/2022
Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái: Chỉ tiêu rõ ràng, mô hình cụ thể trong thực hiện Chương trình hành động
Nhân dân huyện Yên Bình thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh đường giao thông nông thôn


Đối với thực hiện các nhiệm vụ chung của khối cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, BDV Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thường xuyên tổ chức đôn đốc, giám sát việc thực hiện các mô hình "Dân vận khéo” năm 2021. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 100% đảng viên, công chức BDV Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ thoát nghèo trong năm 2021 theo kế hoạch của Tỉnh ủy, BDV Tỉnh ủy đã tổ chức làm việc tại xã An Lạc, huyện Lục Yên để nắm tình hình của xã; tiến hành khảo sát một số thôn và thăm một số hộ nghèo; phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái và UBND xã An Lạc viết các dự án gửi các tổ chức phi chính phủ để kêu gọi, vận động, viện trợ; trao tặng xã An Lạc 3 bộ tăng âm để phục vụ công tác tuyên truyền.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, Ban đã tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác dân vận tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quan điểm "dân là gốc” và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Cùng với đó, Ban đã chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 49 ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. 

Để góp phần đưa Phong trào "Dân vận khéo (DVK)” đi vào chiều sâu, Ban đã tham mưu giúp Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua "DVK”, triển khai xây dựng mô hình "DVK” có hiệu quả gắn với công tác dân vận chính quyền. Đồng thời, thường xuyên tổ chức đôn đốc, giám sát các tổ chức, địa phương, đơn vị trong việc xây dựng các mô hình "DVK”. 

Theo đó, năm 2021, toàn tỉnh đăng ký xây dựng mới tổng số 2.943 mô hình "DVK”. Trong đó, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều đã triển khai các mô hình "DVK”; 9/9 huyện, thị, thành phố triển khai ít nhất 10 mô hình "DVK” trở lên hoạt động hiệu quả, điển hình và có thể nhân rộng. Phát huy vai trò chủ trì, thời gian qua, BDV Tỉnh ủy còn tích cực phối hợp theo dõi, thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, phức tạp tại cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và ngăn chặn kịp thời việc xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Từ nay đến hết năm, BDV Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động số 18; chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; chú trọng tham mưu sơ kết, tổng kết các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu đối với các lĩnh vực liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

(baoyenbai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất