Thứ Ba, 7/2/2023
Hải Dương: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2021)

 Trao Bằng khen cho các cá nhân điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020

 

Theo nội dung Hướng dẫn, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Hội Nhà báo tỉnh tập trung tuyên truyền về truyền thống 91 năm công tác Dân vận của Đảng, tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các điển hình của tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng phóng sự về công tác dân vận và một số điển hình “Dân vận khéo” phát trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; xây dựng trang chuyên về công tác dân vận trên Báo Hải Dương nhân kỷ niệm ngày 15/10/2021. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ, công chức trong Ban về các nội dung học tập, thực hiện tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các quan điểm về công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới. Phát hành Thông tin Dân vận Hải Dương số 43 (đầu tháng 10/2021); tổng hợp, thẩm định và đề nghị Ban Dân vận Trung ương xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2021 cho cán bộ có nhiều thành tích trong công tác dân vận, vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Đối với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị trực thuộc tổ chức sinh hoạt chính trị, nghiên cứu học tập tư tưởng “Dân vận” của chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, nội dung, phương thức tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; xây dựng tác phong cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quan hệ, thực thi công vụ với tổ chức và nhân dân.

Đối với Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cần chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về truyền thống công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; phong trào thi đua ‘Dân vận khéo”, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hướng về cơ sở, thường xuyên nắm chắc tình hình và tập trung tham mưu giúp cấp ủy giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân. Lựa chọn một số tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” ở địa phương để phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tuyên truyền trên Bản tin Dân vận Hải Dương, Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh và các tạp chí, bản tin khác trong tỉnh.

(tinhuyhaiduong.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác