Thứ Ba, 7/2/2023
Huyện Gio Linh nâng cao chất lượng công tác dân vận

 Huyện Gio Linh thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

 

Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sáng tạo trong công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác dân vận trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới; hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở ngày càng hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội để xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm và tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện; công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho Nhân dân thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn cho Nhân dân phát triển kinh tế, góp sức vào sự phát triển chung của quê hương.

Công tác dân vận chính quyền tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT- TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, tập trung giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác dân vận luôn gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong năm 2020, Ban Tiếp công dân của huyện đã tiếp và làm việc với 68 lượt/ 67 vụ/ 76 người; tiếp nhận 111 đơn. Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, khai thác tài nguyên, khoáng sản được giải quyết kịp thời theo quy định, nhất là thực hiện đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện trên địa bàn huyện. 

Bí thư Đảng ủy xã Gio Hải Trần Phong Minh cho biết: “Xã Gio Hải thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh, huyện về quy hoạch, chủ trương đầu tư dự án, chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng… cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, luôn coi trọng và phát huy hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” để tuyên truyền, vận động người dân thấy được ý nghĩa của các dự án đối với sự phát triển chung, những lợi ích trực tiếp, gián tiếp có được khi dự án hoàn thành; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; vận động người dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch kịp thời cho các dự án đầu tư đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Từ việc thực hiện tốt công tác dân vận, trên địa bàn xã Gio Hải có nhiều công trình, dự án quan trọng, trọng điểm, quy mô lớn được triển khai thực hiện thuận lợi, đi vào hoạt động hiệu quả như Nhà máy điện mặt trời Licogi 13, Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1, Gio Thành 2, Khu du lịch - dịch vụ Gio Hải, bến xe..., góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay toàn huyện có 398 mô hình “Dân vận khéo”. Chủ tịch UBMTTQ huyện Gio Linh Nguyễn Thiên Bình cho biết, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; tăng cường củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương, công tác vận động “Ngày vì người nghèo”; vận động các nguồn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão lụt…; đẩy mạnh kêu gọi, vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng, chống COVID-19 cũng như hỗ trợ người dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổng số tiền do UBMTTQVN huyện kêu gọi đến thời điểm này hơn 2,1 tỉ đồng, trong đó quỹ phòng, chống COVID-19 hơn 1,1 tỉ đồng; vận động hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hơn 176 triệu đồng; vận động ủng hộ người dân huyện Gio Linh gặp khó khăn do COVID-19 đang sinh sống ở các tỉnh phía Nam hơn 811 triệu đồng; vận động khoảng 106,757 tấn hàng, nhu yếu phẩm, thực phẩm các loại, ước tính trên 1,6 tỉ đồng, qua đó góp phần giúp cho công tác phòng, chống COVID-19 đạt kết quả cao cũng như hỗ trợ người dân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. 

Đối với các lực lượng vũ trang, công tác dân vận được triển khai thực hiện tốt trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp đẩy lùi tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy... Công tác dân tộc, công tác tôn giáo được quan tâm, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo có bước phát triển. Các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo các mô hình “Xây dựng nếp sống văn minh an lành, đoàn kết tại các cơ sở tôn giáo”, đến nay đã xây dựng được 10 mô hình trong tôn giáo. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương; làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện xã hội và giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn vươn lên, xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

(baoquangtri.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác