Thứ Sáu, 1/3/2024
Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên: Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021 tại huyện Võ Nhai

 Quang cảnh buổi tập huấn

Tham gia tập huấn có các đồng chí là Phó Bí thư Thường trực, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn; cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo các cơ quan chuyên môn của huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp cơ sở.

Trong thời gian 1 ngày, lớp tập huấn được truyền đạt 4 chuyên đề đó là: Các quan điểm của Đảng về công tác dân vận và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Công tác dân vận trong nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, xử lý tình huống ở cơ sở; Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, Quy chế dân chủ cơ sở; Công tác dân tộc, tôn giáo và kỹ năng vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo.

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác dân vận và những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Từ đó tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan, đơn vị.

(vonhai.thainguyen.gov.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất