Thứ Sáu, 1/7/2022
Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên: Ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2025

 Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Điện Biên Phủ, Đài PT-TH tỉnh ký kết Chương trình phối hợp
trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và đại biểu

 

Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Báo Điện Biên Phủ, Đài PT-TH tỉnh tập trung tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Phối hợp tuyên truyền rộng rãi kết quả: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận... Phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua dân vận khéo; biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh và các ấn phẩm Báo Điện Biên Phủ... Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu, khảo sát thực tế có liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở. Bình chọn, khen thưởng các tác phẩm về công tác dân vận có chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng dư luận xã hội tốt.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị: Ngay sau khi chương trình chính thức ban hành, mỗi bên sẽ phân công 1 đồng chí lãnh đạo phụ trách và cử cán bộ trực tiếp theo dõi chương trình phối hợp để mang lại hiệu quả, chất lượng, tránh hình thức. Ba bên thường xuyên trao đổi các nội dung phối hợp, thực hiện tốt các nội dung đề ra đảm bảo chất lượng và tiến độ; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được trong công tác phối hợp, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp; tạo hiệu ứng xã hội tích cực, sức lan tỏa trong cộng đồng.

(baodienbienphu.info.vn)


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất