Chủ Nhật, 24/9/2023
Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận ở thôn, bản, khu phố

 Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh,
phát biểu tại hội nghị

 

Triển khai Công văn số 1926-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác dân vận đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tạo sự đồng thuận xã hội cao. Vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và tham gia tích cực vào công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng được phát huy bằng nhiều hình thức.

Từ năm 2014 đến nay, đã có gần 500 hội nghị cấp huyện, hơn 12.200 hội nghị cấp xã giao ban giữa cấp ủy với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác Mặt trận để cung cấp thông tin về tình hình phát triển KT-XH, ANTT, những định hướng chỉ đạo của tỉnh, địa phương, các chủ trương, chính sách mới. Các hội nghị cũng đã tiếp nhận hàng chục nghìn ý kiến phản ánh, kiến nghị của đội ngũ cán bộ cơ sở, tập trung vào các vấn đề “nóng”, sát thực tế, gần gũi với đời sống nhân dân. Đến nay, đã có hơn 98% ý kiến kiến nghị, phản ánh được giải quyết thỏa đáng. Trong 6 năm qua, có trên 25.000 lượt cán bộ thôn, bản, khu phố đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hoạt động của ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội ở thôn, khu dân cư đã có nhiều đổi mới, thực sự trở thành một kênh thông tin quan trọng trong nắm, phản ánh tình hình xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kiến nghị với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, giải pháp thiết thực, giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến nhân dân và đoàn viên, hội viên trong các tổ chức, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời, hướng dẫn đoàn viên, hội viên thực hiện tốt quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội. Các tổ chức đoàn thể với tư cách là thành viên của MTTQ đã tích cực, chủ động vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và nhân dân hưởng ứng có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát động…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, tập trung làm rõ một số vấn đề và đưa ra nhiều đề xuất, góp ý. Trong đó nhấn mạnh vào một số nội dung, như: Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận; công tác phối hợp giải quyết các kiến nghị, phản ánh; công tác động viên, khen thưởng đội ngũ cán bộ cơ sở; công tác nắm tình hình và kỹ năng tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động của cán bộ hội; tính hiệu quả, thiết thực của một số phong trào, cuộc vận động...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh: Công tác dân vận luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Đội ngũ cán bộ thôn, bản, khu phố có vai trò rất quan trọng trong việc làm tốt công tác dân vận. Vì vậy, bên cạnh việc ghi nhận những thành tích đã đạt được, cần nhìn nhận thẳng thắn và tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế để công tác quan trọng này tiếp tục phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của tỉnh.

Để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thống nhất với cấp ủy, chính quyền các địa phương và cơ quan MTTQ và các đoàn thể CT-XH trong tỉnh sẽ duy trì có chất lượng và hiệu quả hoạt động giao ban giữa cấp ủy với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, bản, khu phố theo định kỳ hàng quý, kịp thời nắm bắt, xem xét các vấn đề phát sinh từ thực tiễn để có sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, đúng đắn. Ngoài giao ban định kỳ, cần nghiên cứu hình thức giao ban theo chuyên đề.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần khơi dậy tinh thần đóng góp, cống hiến, sự tham gia, hiến kế tích cực, tâm huyết của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, bản, khu phố. Các nội dung tham gia ý kiến phải được nghiên cứu, chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo toàn diện, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, cần quan tâm, chia sẻ, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời; tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm… cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, bản, khu phố nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng rãi.

Đối với các ý kiến kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền cấp trên, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ ghi nhận, tổng hợp, báo cáo, tham mưu trong thời gian tới.

(baoquangninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác