Thứ Tư, 28/2/2024
Bắc Giang: Triển khai thí điểm mô hình Tổ dân vận cộng đồng

 Cán bộ thôn cùng thành viên Tổ Covid cộng đồng thôn Ngùi, xã Việt Ngọc (Tân Yên) nắm bắt tình hình người dân
đang thực hiện cách ly phòng dịch

 

2 đơn vị được chọn thực hiện điểm là: Xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên) thành lập 38 tổ và xã Đồng Tâm (huyện Yên Thế) thành lập 6 tổ. 

Việc xây dựng thí điểm mô hình Tổ dân vận cộng đồng tại khu dân cư sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường. 

Theo hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Chỉ đạo các Tổ dân vận cộng đồng ở xã có từ 7- 9 đồng chí. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Phó trưởng Ban Thường trực; một đồng chí lãnh đạo UBND xã làm Phó trưởng Ban. Ngoài ra, thành viên gồm các đồng chí: Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Trạm trưởng Trạm Y tế, trưởng công an xã, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường. 

Các Tổ dân vận cộng đồng được thành lập theo địa bàn thôn, mỗi tổ có từ 7-15 thành viên bao gồm: Cán bộ thôn, các chi đoàn, chi hội đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư và được phân chia nhóm theo địa bàn dân cư. 

Mỗi nhóm phụ trách từ 30-50 hộ gia đình. Nhiệm vụ chính của Tổ dân vận cộng đồng là tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường ở địa bàn dân cư.

(baobacgiang.com.vn)


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất