Thứ Sáu, 7/10/2022
Quảng Ngãi: Tọa đàm kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

 Quảng cảnh buổi tọa đàm

Cách đây tròn 91 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về công tác vận động quần chúng. Từ đó, các cơ quan chuyên môn về các giới vận động của Đảng được thành lập, mở ra một trang mới trong công tác dân vận của Đảng. Đến năm 1947, Trung ương Đảng ra Nghị quyết về xây dựng Đảng đoàn và các ban chuyên môn, trong đó có Ban Dân vận. Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật, nội dung bài báo có thể coi là cương lĩnh về công tác dân vận của Đảng. Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm làm Ngày Dân vận cả nước. Từ đó, ngành Dân vận của Đảng đã đạt được những thành tích to lớn, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân, giúp cho Đảng tập hợp được sức mạnh cả dân tộc đánh thắng kẻ thù xâm lược, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.
 
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu. Các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận các cấp luôn không ngừng phấn đấu rèn luyện về nhiều mặt, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ qua các nhiệm kỳ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Phong trào “Dân vận khéo” đã lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả thiết thực đến mọi mặt đời sống xã hội. Toàn tỉnh hiện có trên 2.000 điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực.

Các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm nhằm xây dựng hệ thống Dân vận, nâng cao vai trò, vị trí và ý nghĩa chiến lược của công tác dân vận trong tình hình mới. Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" cho 11 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân vận của Đảng./.

(quangngaitv.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất