Thứ Tư, 30/11/2022
Đắk Nông: Hoạt động phối hợp thực hiện công tác dân vận ngày càng nền nếp, hiệu quả

 Trao Giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu
trong triển khai Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021


Theo báo cáo tổng kết, trong 05 năm qua chương trình phối hợp công tác dân vận giữa các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) và Ban Dân vận cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông được triển khai hoạt động ngày càng có nền nếp, hiệu quả, thiết thực; phối hợp chặt chẽ trong tham gia củng cố tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, địa bàn biên giới; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình, bám địa bàn, kiên trì vận động thuyết phục Nhân dân nhận rõ đúng, sai, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần ổn định tình hình, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Toàn tỉnh hiện có 234 khu dân cư, thôn, bon không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 35/71 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy; 53/71 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;  672/713 thôn, buôn, bon, tổ văn hóa.

Hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước được quan tâm, phối hợp triển khai với nhiều hình thực đa dạng, điển hình như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp tổ chức 232 buổi tuyền truyền, thu hút 7.135 lượt người tham gia; quán triệt hoc tập chính trị cho các đối tượng được 32 đợt, với 3.700 lượt người tham gia; Công an tỉnh phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 1.588 đợt, với 239.841 lượt người tham gia, phát 45.301 tờ rơi, tổ chức 2.465 ca tuần tra, chốt chặn; tranh thủ 2.195 lượt chức sắc tôn giáo, 2.841 lượt già làng, người uy tín; Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền được 4.867 đợt với trên 207.744 lượt người tham gia, tuyên truyền qua loa truyền thanh được 4.564 lần, tổ chức chiếu phim tuyên truyền được 514 đợt với trên 4.348 lượt người xem... Ngoài ra,các đơn vị LLVT còn thường xuyên phối hợp Ban dân vận cấp ủy,các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo,đền ơn đáp nghĩa, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, cải cách hành chính, phòng, chống dịch Covid-19…

Phát biểu kết luận, đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban dân vận cấp ủy các cấp với các đơn vị LLVT tỉnh, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ chương trình phối hợp,gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạnchống phá của các thế lực thù địch.

Mỗi cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương, quân đội…, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.Các đơn vị cần thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở…để tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách kịp thời, sát thực tiễn…

Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Có thể nói, thông qua thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xoá đói, giảm nghèo, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, địa bàn trọng yếu của Tổ quốc./.

Lê Hùng (Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông)

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất