Thứ Sáu, 12/8/2022
Sóc Trăng: Dân vận khơi lên nguồn sức mạnh toàn dân

Cách đây 72 năm (ngày 15/10/1949), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận" đăng trên Báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z, đây là trăn trở của Người về tầm quan trọng chiến lược công tác vận động quần chúng của Đảng. Tác phẩm chỉ hơn 600 chữ với bốn mục lớn: “Nước ta là nước dân chủ, Dân vận là gì, Ai phụ trách dân vận, Dân vận phải thế nào” nhưng đã khẳng định chiều sâu của lý luận và thực tiễn, phản ánh trọn vẹn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận.


 Thực hiện tốt công tác dân vận để huy động cả hệ thống chính trị tỉnh cùng phòng, chống dịch COVID-19

Đối với Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, nhờ làm tốt công tác dân vận mà Đảng bộ đã đoàn kết 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng nhau một lòng chống kẻ thù chung, đánh đuổi quân xâm lược. Cũng từ công tác dân vận, biết xử lý và giữ gìn mối quan hệ giữa Đảng với dân, nên dù trải qua bao thăng trầm, niềm tin của dân vào Đảng bộ vẫn không hề lay chuyển. Trong bất kỳ giai đoạn nào, mục tiêu chung của hệ thống dân vận vẫn là tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức, tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng nội dung và phương hướng hoạt động về công tác dân vận phù hợp với giai đoạn cách mạng mới; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp, các ngành với nội dung thiết thực, hướng về cơ sở.

Điểm nổi bật trong công tác dân vận theo lời dạy của Bác là xác định nội dung cụ thể để thực hiện, điển hình là nội dung xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy soạn 11 nội dung xây dựng nông thôn mới (dựa vào 19 tiêu chí chung) và phát động nhân dân đẩy mạnh thực hiện. Sau 10 năm thực hiện chương trình, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị tại Sóc Trăng đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai đạt kết quả tích cực. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 2 đơn vị cấp huyện là huyện Mỹ Xuyên và TX. Ngã Năm đạt chuẩn hoàn thành xây dựng nông thôn mới, có 50/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại đều đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

Trong điều kiện dịch Covid–19 bùng phát, việc triển khai thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi người. Nội dung, chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng thiết thực gắn với cuộc sống, công việc như “rửa mặt hàng ngày”. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng có những việc làm thiết thực, khẳng định là một tổ chức hành động vì Đảng quang vinh, từ phục vụ khu cách ly, đến chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch. Chung tay phòng, chống dịch, chức sắc các tôn giáo cũng có nhiều đóng góp tích cực, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, bà con hiểu biết, tin tưởng nên thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tập trung đông người trong sinh hoạt tín ngưỡng, gần đây nhất là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong Lễ Sene Đôn Ta năm 2021 của đồng bào Khmer.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, công tác dân vận được tỉnh đặt ở tầm nhiệm vụ chiến lược, khơi lên nguồn sức mạnh toàn dân bằng các phong trào cách mạng thiết thực. Từ đó, định hướng rõ nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn, từng loại hình, từng địa phương, đơn vị, tạo động lực thi đua sôi nổi để góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn./.

(baosoctrang.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất