Chủ Nhật, 24/9/2023
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề năm 2021
 

Quang cảnh Hội nghị


Dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên, cộng tác viên cấp Đảng ủy Khối và thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin 2 chuyên đề: Chuyên đề “Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội. Những vấn đề đặt ra thời gian tới” do đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày; Chuyên đề “Chiến lược Quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong tình hình mới - những đối sách trước sự điều chỉnh chiến lược các nước lớn” do đồng chí Đoàn Tư Hoan, Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày.

Báo cáo chuyên đề “Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội. Những vấn đề đặt ra thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm nêu lên những nội dung về mạng xã hội và những thách thức mới đối với hệ thống chính trị - nhận diện những nguy cơ và nguyên nhân “kiểu mới” dẫn đến khủng hoảng truyền thông đối với cá nhân, tổ chức; cần tiếp cận, ứng xử với mạng xã hội như thế nào? một số kỹ năng và lưu ý; nhận định - kiến nghị. Trong chuyên đề “Chiến lược Quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong tình hình mới - những đối sách trước sự điều chỉnh chiến lược các nước lớn”, đồng chí Đoàn Tư Hoan đã cung cấp những thông tin về sự điều chỉnh chiến lược các nước lớn, những chiến lược, sách lược quốc phòng - an ninh của Việt Nam và những đối sách của Việt Nam trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào các nội dung chuyên đề, lựa chọn nội dung thông tin cần thiết cung cấp lại cho các đảng viên trong đảng bộ một cách phù hợp. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các nội dung trong định hướng tuyên truyền quý IV/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả Hội nghị Trung ương 3 và Trung ương 4 khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ nhất, thứ hai Quốc hội khóa 15...

Tin và ảnh: Ngọc Mai

Gửi cho bạn bè

Các tin khác