Thứ Tư, 24/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị, hội thảo tăng cường tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Tham dự có đại diện một số ban, ngành của Trung ương, Uỷ ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình: Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Mai Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố; đại diện các chức sắc, chức việc tôn giáo; báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; các cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, MTTQ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Ninh Bình...


Quang cảnh hội thảo


* Buổi sáng, tại Hội thảo “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”, các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ vai trò của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; làm rõ vai trò của các cấp, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Các đại biểu cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo.

Nhiều tham luận đã đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị với Trung ương, với tỉnh quan tâm tổ chức mở thêm các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tôn giáo, dân tộc; đội ngũ phóng viên, biên tập viên; cung cấp đa dạng tài liệu tuyên truyền; quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở để góp phần truyền tải chính sách dân tộc, tôn giáo đến nhân dân; có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác dân tộc, tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người có uy tín để họ yên tâm công tác.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu. Đồng thời khẳng định: Các ý kiến đã giúp Trung ương nhận định rõ hơn về các nhiệm vụ, giải pháp công tác tôn giáo, dân tộc hiện nay; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong việc triển khai công tác này ở Ninh Bình, đặc biệt là công tác tuyên truyền. Các tham luận sẽ được tiếp thu, nghiên cứu để phục vụ cho công tác tham mưu chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên cả nước.


Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội thảo


Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng đặc biệt lưu ý công tác tuyên truyền trong thời gian tới, cần tập trung làm rõ vai trò, tầm quan trọng, vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc, tôn giáo; thường xuyên cập nhật những chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đất nước. Kịp thời nhân rộng những điển hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo. Phê phán, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Trong quá trình thực hiện cần theo dõi nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, địa bàn có đồng bào theo đạo, để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền có những giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc và vướng mắc có liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo.

* Buổi chiều, tại Hội nghị “Tập huấn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”, các đại biểu đã được nghe 2 chuyên đề: "Tình hình hoạt động tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên truyền"; "Các dân tộc Việt Nam, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc". 

Đây là những nội dung quan trọng và cần thiết cho đội ngũ những người làm công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác tuyên truyền dân tộc, tôn giáo; qua đó giúp cho các cán bộ chính quyền, đoàn thể các cấp có thêm thông tin, kiến thức, kỹ năng khi triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa bàn có đồng bào là dân tộc, tôn giáo. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy biểu dương, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các đại biểu và tin tưởng với những kiến thức được lĩnh hội tại hội nghị, cùng với thực tiễn hoạt động sinh động ở cơ sở, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ là những báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị triển khai hiệu quả nhiệm vụ chiến lược quan trọng này của Đảng.

Bình Phan

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất