Thứ Tư, 19/6/2024
Ninh Bình: Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Quang cảnh hội nghị.Các đồng chí: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh dự hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên 2 Ban Chỉ đạo tỉnh; đại biểu các văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Trưởng, phó 2 Ban chỉ đạo các huyện, thành phố.

Năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. Trọng tâm là chỉ đạo quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, pháp lệnh của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong năm, phong trào thi đua "Dân vận khéo" của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã thu hút được đông đảo cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng tích cực tham gia thực hiện. 

Đã xây dựng mới 610 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 149 mô hình, điển hình thuộc lĩnh vực kinh tế, 351 mô hình, điển hình thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội, 53 mô hình, điển hình thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, 57 mô hình, điển hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.  Có mô hình đã huy động được cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng phối hợp tham gia thực hiện, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao. 

Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ kết quả, những tồn tại, khó khăn; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, đề xuất giải pháp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 2 Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất ý kiến các đại biểu và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đối với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. 

Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện chủ đề công tác của Tỉnh ủy "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Thực hiện rà soát cơ chế phối hợp trong tất cả các lĩnh vực thực hiện QCDC ở cơ sở; đặc biệt là rà soát, xem xét những lĩnh vực nào chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả, đồng bộ và kết quả chưa cao để khắc phục. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở. Tăng cường giám sát thường xuyên, trực tiếp việc thực hiện Quy chế dân chủ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh...

Đối với phong trào thi đua "Dân vận khéo": Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025, Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và công nhận mô hình, điển hình "Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025" của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện phong trào "Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, tính sáng tạo của đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời tuyên truyền về những mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trong toàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, khảo sát, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các mô hình "Dân vận khéo". Xây dựng lộ trình, kế hoạch, xác định mô hình hay nâng lên thành phong trào để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

(baoninhbinh.org.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất