Thứ Tư, 28/2/2024
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng

 Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố
và đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
ký kết Chương trình phối hợp gữa Ban Dân vận Thành ủy
và Ban cán sự Đảng UBND thành phố giai đoạn 2022 - 2026
 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng đã tham mưu, đề xuất với Thành ủy lãnh đạo đạt kết quả cao 02 chỉ tiêu về công tác dân vận tại Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021”, đó là: 100% các xã, phường có mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai thí điểm mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quy định.

Trong đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể. Thành phố có 1.489 mô hình “Dân vận khéo” được đăng kí, thực hiện; trong đó nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tại 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu đã triển khai 31 mô hình “Dân vận khéo”, vận động được 4.730 hộ dân hiến, tặng 125.724 m2 đất xây dựng các công trình. Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, thành phố đã tổ chức được 1.052 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, kịp thời giải quyết nhiều bức xúc, vướng mắc từ cơ sở; góp phần giảm tỉ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Năm 2021, thành phố không để xảy ra “điểm nóng” chính trị - xã hội. Đồng thời, tổ chức tốt việc đối thoại đã góp phần khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và trực tiếp ban hành nhiều văn bản lãnh đạo công tác dân vận. Tiêu biểu là: Chỉ thị số 07, ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong phòng ngừa và xử lý điểm nóng, vụ việc phức tạp trên địa bàn thành phố”; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại thành phố Hải Phòng; Hướng dẫn số 05, ngày 14/9/2021 về “Quy trình công tác dân vận tham gia xử lý điểm nóng, vụ việc phức tạp trên địa bàn thành phố”; Chương trình phối hợp số 05, ngày 07/12/2022 giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026… Đây là các văn bản quan trọng; giúp các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị có đầy đủ căn cứ để chỉ đạo đổi mới công tác dân vận theo hướng cụ thể, rõ việc, rõ chỉ tiêu, bám sát cơ sở; phát huy nguồn lực to lớn của nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác nắm tình hình nhân dân được tăng cường, đổi mới. Lực lượng cán bộ Ban Dân vận các cấp và khối dân vận cơ sở đã bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân trước và trong ngày bầu cử, kịp thời tổng hợp, báo cáo Thành ủy, Ban Dân vận Trung ương… Tiến hành khảo sát đánh giá tình hình nhân dân liên quan đến công tác bầu cử tại các quận, huyện; tổ chức các đoàn giám sát công tác dân vận tham gia cuộc bầu cử tại một số quận, huyện. Phát hành 4.000 tờ gấp, Bản tin Dân vận Hải Phòng tuyên truyền về phát huy dân chủ trong bầu cử; tổ chức các cuộc tuyên truyền về bầu cử tại nhiều doanh nghiệp ở các khu công nghiệp.

Công tác tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới đã có sự đổi mới, tạo được sức sống mới, sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội thông qua việc Ban Dân vận Thành ủy phát động Cuộc thi Tuyên truyền mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới năm 2021. Cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác giả chuyên và không chuyên bám sát địa bàn cơ sở, có nhiều phát hiện, phản ánh sâu sắc về đóng góp to lớn của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; khẳng định xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân; được nhân dân thành phố đồng thuận, ủng hộ.

Việc tăng cường và đổi mới kiểm tra, giám sát về công tác dân vận được thể hiện qua thực hiện chặt chẽ quy trình kiểm tra thực hiện Quyết định số 875, ngày 30/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với Ban Thường vụ cấp ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy một số địa phương, đơn vị. Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ; việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng giai cấp công nhân. Tổ chức 14 đợt khảo sát về kết quả thực hiện mô hình “Dân vận khéo” tại các quận ủy, huyện ủy, chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

Ngày 13/11/2021, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 đã ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng - đây là những cơ chế, chính sách cần thiết, quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 45, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Ban Dân vận các cấp ủy đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan Thường trực giúp các ban chỉ đạo: Quy chế dân chủ; Công tác tôn giáo - dân tộc của cấp ủy; xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng hoạt động có nhiều chuyển biến rõ nét.

Trên tinh thần công tác dân vận luôn bám sát cơ sở, các Ban Dân vận đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác nắm tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc trên địa bàn. Tập trung giải quyết dứt điểm 05/08 vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, quyền công dân trong bầu cử. Công tác tuyên truyền trong công nhân lao động đã mang lại hiệu quả thiết thực, thông qua tổ chức Tọa đàm “Một số vấn đề về công tác quản lý, cơ chế, chính sách đối với lực lượng lao động nhập cư làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng”; kiến nghị Thường trực Thành ủy có chủ trương chỉ đạo về lực lượng lao động nhập cư. Đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền đến hơn 1.000 công nhân lao động tại các doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành Công Thương và Công đoàn Khu Kinh tế về Bộ Luật Lao động 2019, chính sách đối với lao động nữ; phát 10.000 tờ gấp về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc…

Ban Dân vận Thành ủy tổ chức triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tại thành phố Hải Phòng” làm căn cứ để tham mưu ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tổ chức triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng”; chuyên đề khoa học “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình nhân dân của Ban Dân vận Thành ủy”.

Chủ trì biên soạn nhiều tài liệu để kịp thời cập nhật, hệ thống hóa, hướng dẫn, giải đáp những vấn đề cần thiết, liên quan đến đời sống của hàng vạn công nhân, viên chức lao động, đồng bào tôn giáo và các tầng lớp nhân dân như: phát hành 300 cuốn sách “Một số nội dung cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ trương của Đảng, Nhà nước, thành phố Hải Phòng về tín ngưỡng, tôn giáo”; 950 cuốn “Sổ tay về đối thoại tại nơi làm việc và giải quyết tranh chấp lao động tập thể”, 2.000 cuốn sách “Hỏi - đáp về công tác xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.

Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP tăng trưởng 12,38%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 94.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 36.579 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 5,2 tỷ đô la Mỹ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Chính nhờ sự tích cực, chủ động, đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn triển khai công tác dân vận của Ban Dân vận các cấp ủy đã giúp công tác dân vận của Đảng bộ thành phố năm 2021 đạt được những kết quả nổi bật. Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động nhân dân năm 2021, Thành ủy đã thống nhất đánh giá: “Công tác dân vận của Đảng bộ thành phố năm 2021 đã có sự đổi mới rõ nét, nâng cao về chất lượng và hiệu quả”. Công tác dân vận tiếp tục đi vào chiều sâu với nhiều đổi mới trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên cơ sở gắn liền với các chủ trương, đường lối của Đảng, chủ đề năm của thành phố.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, hệ thống dân vận thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận bám sát, tham gia thực hiện tốt chủ đề hàng năm, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”./.

Lê Trí Vũ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất