Thứ Năm, 2/2/2023
Lễ Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 Quang cảnh Lễ Kỷ niệm

Dự buổi lễ có các vị Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trình bày diễn văn tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), ngày 11 tháng 4 năm 2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 47 lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ khối (gồm: Khối I cơ quan Trung ương; Khối cơ quan Nội chính Trung ương; Khối cơ quan Kinh tế Trung ương; Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương; Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng; Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương; Khối cơ quan Dân vận Trung ương). Việc thành lập, thống nhất một Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một chủ trương rất quan trọng của Đảng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đồng thời đánh dấu một mốc son về sự hình thành, phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Sau 15 năm thành lập, từ 92 đảng bộ trực thuộc, đến nay Đảng bộ Khối có 61 đảng bộ trực thuộc với 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 27 đảng bộ cơ sở với 1.030 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các đảng ủy cấp trên cơ sở, 86 đảng bộ bộ phận, 5.296 chi bộ trực thuộc và hơn 7,7 vạn đảng viên.


 Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương trình bày diễn văn kỷ niệm

Các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã luôn tích cực, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, còn vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Toàn Đảng bộ đã triển khai toàn diện và từng bước đi vào chiều sâu về các mặt công tác xây dựng Đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết Đại hội của Đảng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá thành những nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể để thực hiện cho phù hợp với đặc thù của các tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng bộ được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, góp phần tạo được sự thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương được đổi mới, hiệu quả hơn. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng được tăng cường. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh. Công tác giáo dục lịch sử truyền thống được coi trọng. Toàn Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương ngay từ chi bộ; đồng thời, tăng cường tác kiểm tra, giám sát,  kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm về đạo đức và lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức  được đổi mới, bảo đảm vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các đoàn thể. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh...


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu, đề xuất những chủ trương trong công tác xây dựng Đảng, trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nổi bật là, đã tham mưu ban hành kịp thời nhiều Nghị quyết, Quy định, Kết luận rất quan trọng của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tham mưu những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19. Tập trung tham mưu triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển nguồn nhân lực được đẩy mạnh; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được coi trọng. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Kết thúc diễn văn, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”, Đảng bộ Khối tiếp tục nêu quyết tâm chính trị cao hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã nghe những ý kiến phát biểu của đại diện nguyên lãnh đạo và đại diện thế hệ trẻ của Đảng ủy Khối ôn lại những kỷ niệm, những thành tích đạt được và đóng góp giải pháp xây dựng Đảng ủy Khối đoàn kết, vững mạnh trong tương lai.

 
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 15 năm qua đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. 

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết từ Đại hội X đến Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá và ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

“Những đóng góp to lớn của Đảng ủy Khối nói chung, của cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng trực thuộc nói riêng, trong đó có nhiều đồng chí được giao những nhiệm vụ, trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong những năm qua,” Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đề cập tới vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Chủ tịch nước nêu rõ tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Trung ương đã khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 16 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (thay thế Quyết định số 98 ngày 22/10/2007) và Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 34 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Với nhiệm vụ then chốt này, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư  để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và người đứng đầu.

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ Khối cần chấp hành nghiêm và kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII), Kết luận số 21 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó có bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày 09/12/2021 có ý nghĩa rất quan trọng, có sức ảnh hưởng, lan toả lớn đến các đảng bộ khác trong cả nước.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác phù hợp của các loại hình tổ chức đảng để bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng; góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ Khối tăng cường mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Các tổ chức đảng cần nâng cao sức chiến đấu, dũng khí trong công tác này, không được né tránh, hoặc làm qua loa, chiếu lệ.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, bảo đảm để “mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng bộ Khối nghiên cứu tham mưu chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn cuộc sống để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo.


 Khen thưởng các tổ chức đảng tiêu biểu có thành tích xuất sắc
trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét khen thưởng 41 tổ chức đảng tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (trong đó có Chi bộ Vụ Đoàn thể nhân dân, Đảng bộ Cơ quan Ban Dân vận Trung ương).

 

Tin, ảnh: Hoàng Phong

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác