Thứ Hai, 15/7/2024
Giới thiệu, trưng bày Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt Tủ sách Chi bộ điện tử

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 
nhấn nút khai trương Tủ sách Chi bộ điện tử

Dự Lễ giới thiệu Tủ sách, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập: Phạm Thị Thinh và Nguyễn Hoài Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật nhấn mạnh: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của internet, mặt trận tư tưởng, chính trị cũng phải đối mặt với những chiêu thức và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù dịch ngày cảng tinh vi, phức tạp. Chúng đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng mạng xã hội để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin bịa đặt, xuyên tạc với quy mô ngày càng rộng, mức độ ngày càng mạnh nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta".

Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xây dựng và ra mắt bạn đọc là một hoạt động ý nghĩa thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng (3/2/2022), Tủ sách đã ra mắt bạn đọc và được đặt tại Phố sách 19/12 và nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày Tủ sách tại trụ sở Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương. 


 Đồng chí Phạm Thị Thinh phát biểu tại buổi lễ

Tủ sách tập hợp hơn 160 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc của Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chú tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nội dung các ấn phẩm được tuyển lựa, đưa vào Tủ sách là những ấn phẩm chất lượng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, được biên soạn bởi các tác giả là những học giả, chuyên gia uy tin và do các cơ quan nghiên cứu lý luận hàng dầu của Đảng chỉ đạo biên soạn, như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.sẽ giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, hữu ích để từ đó có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và biện pháp quyết liệt, dấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng ra mắt Tủ sách Chi bộ điện tử trên hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử Stbook.vn. Với các ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, phần lớn là các ấn phẩm miễn phí, tập trung liên quan đến nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, công tác đoàn thể ở cơ sở; sách phổ biến pháp luật, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Tủ sách được phân loại theo các chủ đề: Văn kiện Đảng; Xây dựng Đảng, Nhà nước; Kinh tế; Văn hóa - xã hội; Những vấn đề quốc tế; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại..., giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn những đầu sách mong muốn. 


 Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các sách trong Tủ sách Chi bộ nói riêng cũng như Stbook.vn nói chung, với giao diện trang nhã, dễ nhìn, đọc được trên nhiều thiết bị khác nhau, giúp bạn đọc tiếp cận ấn phẩm một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Đặc biệt, sau khi đăng ký tài khoản trên trang Stbook.vn, độc giả sẽ được đọc miễn phí rất nhiều ấn phẩm của Nhà xuất bản. (Riêng đối với các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nhà xuất bản sẽ cấp tài khoản đọc miễn phí các ẩn phẩm trong Tủ sách chi bộ).

Tính đến thời điểm hiện nay, Tủ sách chi bộ trên Stbook.vn đã cập nhật được hơn 80 đầu sách xuất bản trong thời gian gần đây. Thời gian tới, Nhà xuất bản sẽ tiếp tục lựa chọn, cập nhật thêm các sách mới để đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Đặc biệt, 3 cuốn tài liệu quan trọng vừa được Nhà xuất bản in xong, góp vào Tủ sách chi bộ: "Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho các đồng chí đối tượng kết nạp Đảng"; "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới" và "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở", sẽ góp phần đáp ứng đầy đủ, hiệu quả hơn nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo của cán bộ, đảng viên.


 Đại biểu tham quan Tủ sách Chi bộ điện tử

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; ứng dụng công nghệ trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các tủ sách của Nhà xuất bản sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và hoàn thiện nhằm phục vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng của các đối tượng độc giả khác nhau.

Đồng chí Phạm Thị Thinh nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng và mong muốn rằng, các tủ sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ ngày càng đến gần với bạn đọc hơn, góp phần phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân".

Thay mặt lãnh đạo Đẩng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối hoan nghênh và biểu dương sự công phu và chuẩn bị của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị, Sự thật đồng thời trực tiếp của Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng uỷ Khối trong gần 1 năm qua đã tâm huyết bàn luận, thảo luận để ra mắt hai tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ điện tử.


 Đồng chí Đỗ Việt Hà phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí cho rằng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm thù địch là việc rất hệ trọng: Chúng ta đang kết hợp giữa xây và chống, trong đó phải lấy xây là chính, bảo vệ từ sớm, từ xa, miễn nhiễm. Vì thế phải trang bị về kiến thức, lý luận, tài liệu, thái độ, bản lĩnh chính trị cho các cán bộ Đảng viên thay vì chỉ phản bác, chống các quan điểm thù địch.

Xây dựng Tủ sách Bảo vệ tư tưởng của Đảng để trang bị, giới thiệu về sách cho các cán bộ Đảng viên được bồi dưỡng, cập nhật, có thông tin. Đây là một trong những chương trình rất thiết thực để cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc XIII, Nghị quyết Chuyển đổi số của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương".

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Tổ chức, các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập đã tặng bộ sách, gồm: "Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho các đồng chi đối tượng kết nạp Đảng"; "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới" và "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở"cho các các chi bộ tiêu biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.


 Các đại biểu dự buổi lễ

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất