Thứ Hai, 15/7/2024
Thanh Hóa: Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền dân vận khéo”
 

Ban điều hành thực hiện mô hình điểm “Chính quyền dân vận khéo” xã Sơn Thủy ra mắt và nhận nhiệm vụ


Tại hội nghị, lãnh đạo xã Sơn Thủy đã trình bày kế hoạch xây dựng, thực hiện mô hình điểm “Chính quyền dân vận khéo” trên địa bàn xã năm 2022; công bố quyết định thành lập Ban điều hành thực hiện mô hình điểm “Chính quyền dân vận khéo” với 12 thành viên; thông qua quy chế tổ chức, hoạt động của Ban điều hành thực hiện mô hình điểm.

Thông qua xây dựng mô hình điểm “Chính quyền dân vận khéo” tại xã Sơn Thủy, nhằm tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa và huyện Quan Sơn về công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Sơn Thủy.

Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả về công tác dân vận chính quyền, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Ban điều hành thực hiện mô hình điểm “Chính quyền dân vận khéo” xã Sơn Thủy đã ra mắt và nhận nhiệm vụ.

(baothanhhoa.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất