Thứ Tư, 29/11/2023
Khối Dân vận Đảng ủy - UBND xã Tam Thăng ra mắt mô hình 5 trong 1 đầu tiên tại Quảng Nam
 

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Thăng trao quyết định cho Ban điều hành tổ tự quản


Tổ tự quản 5 trong 1 trên địa bàn thôn Kim Đới được UBND xã Tam Thăng thành lập nhằm phát huy vị trí, vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Mô hình tổ tự quản thôn Kim Đới gồm có 5 thành viên Ban điều hành và 2 tổ tự quản, mỗi tổ 10 thành viên bao gồm tổ trưởng và tổ phó.

Đây là mô hình mới lấy nhân dân làm lực lượng nòng cốt, được nhân dân điều hành và giám sát phục vụ lợi ích của nhân dân. Thành viên tổ tự quản gồm những công dân đủ 18 tuổi trở lên có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; được nhân dân tín nhiệm, giới thiệu.

Việc ra mắt mô hình Tổ tự quản nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến thôn.  Đặc biệt mô hình được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, động viên tinh thần, ủng hộ kinh phí tổ chức ra mắt và hoạt động. Tại buổi ra mắt, đại diện lãnh đạo thôn đã công bố kinh phí tài trợ của các mạnh thường quân, cộng đồng doanh nghiệp, bà con xa quê đang sinh sống, học tập và lao động trên mọi miền đất nước với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng.

Khi mô hình đi vào hoạt động, hiệu quả của mô hình sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội vào công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, Đảng viên và nhân dân tự giác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời gắn kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào khác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Trịnh Văn Linh

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất