Thứ Ba, 23/7/2024
Thanh Hóa: Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” tại xã Quang Lộc
 

Ban Điều hành mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”
năm 2022 xã Quang Lộc ra mắt nhận nhiệm vụ


Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Hậu Lộc; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của huyện; cán bộ, công chức, trưởng các đoàn thể chính trị, bí thư, trưởng các thôn trên địa bàn xã Quang Lộc.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Quang Lộc đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” năm 2022; công bố quyết định thành lập Ban Điều hành mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” với 15 thành viên và thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình.

Nội dung thực hiện mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” tại xã Quang Lộc là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa, của huyện Hậu Lộc về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trọng tâm là làm tốt các bước công khai, dân chủ trong giải phóng mặt bằng các dự án; vận động nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án cũng như tích cực đóng góp công sức, hiến đất để mở rộng đường giao thông theo tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, xã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức xã theo tinh thần “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”.

“5 biết” là biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn. “3 không” là không phiền hà, sách nhiễu; không né tránh trách nhiệm; không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. “4 thể hiện” là tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc; lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc; gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.

Mặt khác, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân các thôn tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nắm chắc tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân.

Tại hội nghị, Ban Điều hành mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” năm 2022 xã Quang Lộc đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Tiếp đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai nội dung tập huấn xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; truyền đạt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới và trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong thực hiện công tác dân vận chính quyền đến cán bộ, công chức và trưởng các đoàn thể, bí thư, trưởng các thôn trên địa bàn xã Quang Lộc.

(baothanhhoa.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất