Thứ Năm, 6/10/2022
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Dự hội nghị về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Lại Xuân Lâm, Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Về phía Tỉnh ủy Bình Định có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, công tác dân vận giữ vai trò hết sức quan trọng, có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến sự thành, bại trong công tác lãnh đạo của Đảng nói chung và từng tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức nói riêng. Nội dung và nhận thức về công tác dân vận đã được đề cập một cách toàn diện, sâu sắc, với nhiều điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và quy chế của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt, triển khai các văn bản, quy định mới của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác dân vận nhằm cập nhật những quan điểm, quy định mới của Đảng, trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cho cấp ủy viên và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ tương đương cấp tỉnh, có vị trí, vai trò quan trọng trong Đảng và hệ thống chính trị của nước ta, song lại có đặc thù là không có chính quyền ngang cấp, không trực tiếp gắn với địa bàn dân cư như các đảng bộ tỉnh, thành phố trong cả nước. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có nhiều loại hình tổ chức đảng, đa dạng về chức năng, nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ bao gồm cán bộ lãnh đạo cao cấp của cả hệ thống chính trị và cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở Trung ương. Chính vì vậy, hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống, chính trị, kinh tế xã hội và an ninh - quốc phòng của nước ta.

“Mỗi việc làm, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khối không chỉ có tác động trong Đảng bộ mà còn có sự ảnh hưởng, sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội. Do đó, công tác dân vận trong Đảng bộ Khối luôn cần phải được quan tâm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị” - đồng chí Nguyễn Quang Trường cho biết.

Hội nghị tập huấn lần này là dịp để giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối nắm được những quan điểm, quy định mới của Đảng, những kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ trong lãnh đạo, thực hiện công tác dân vận. Bên cạnh đó, xác định rõ hơn về những vấn đề còn lúng túng trong nhận thức về công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước ở trung ương, qua đó giúp các cấp ủy đảng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các đảng bộ cơ sở nói riêng và Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương nói chung.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, các đại biểu tham dự nghiên cứu vận dụng vào việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt ở đảng bộ, cơ quan, đơn vị, đồng thời cụ thể hóa vào trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò, vị trí công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của đảng bộ cơ quan nhà nước ở Trung ương. Từ đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ mình trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu ba chuyên đề do các báo cáo viên là những người có nhiều kinh nghiệm và thực tiễn về công tác Đảng nói chung và công tác dân vận nói riêng truyền đạt, gồm: (1) Công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (2) Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; (3) Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được ban hành tại Quyết định số 503-QĐ/ĐUK ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Hội nghị cũng dành thời gian để báo cáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảng với các đại biểu; đồng thời giải đáp, thảo luận một số vấn đề còn lúng túng, chưa thống nhất trong nhận thức về nội hàm của công tác dân vận và việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của đảng bộ cơ quan nhà nước; cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình trong công tác dân vận, trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

(dukcqtw.dcs.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất