Thứ Tư, 7/12/2022
Hội Nhà báo Việt Nam: Tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020; triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
phát biểu khai mạc Hội nghị

Những tác phẩm báo chí có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết: Ngày 25/4/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 650/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020” (Đề án). Đến nay, Đề án đã hoàn thành trọn vẹn và đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Theo đó, công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội. Các tác phẩm báo chí được hỗ trợ là những tác phẩm tiêu biểu, có sự đầu tư công phu, có tính phát hiện, nêu bật những vấn đề được dư luận quan tâm, mang tiếng nói xây dựng, phản biện tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các quyết sách của Đảng và Nhà nước. Từ nguồn hỗ trợ sáng tạo, nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao đã đoạt Giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí các địa phương và giải báo chí các Bộ, ban, ngành, đoàn thể.

Tiếp nối thành công của Đề án hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020, ngày 8/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025”. Chương trình tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ báo chí với nguồn kinh phí lớn hơn, tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng như: Về Đảng quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn an ninh chính trị; đề tài về lịch sử cách mạng, kháng chiến; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm nghèo; về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số…

Hội nghị nhằm phân tích, đánh giá hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí trong 5 năm vừa qua, ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đề án, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để quán triệt, triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo.


 Đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc  phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giới thiệu một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Vũ Chí Giang nhấn mạnh, báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Thông qua công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh/thành phố, các Liên, Chi hội Nhà báo Trung ương đã tạo động lực rất lớn thúc đẩy phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao trong toàn thể hội viên nhà báo cả nước, góp phần tích cực tuyên truyền phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

5 năm qua, đã có hàng ngàn tác phẩm báo chí được thực hiện từ Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, trong số đó, có nhiều tác phẩm viết về tỉnh Vĩnh Phúc, là nguồn cổ vũ, động viên, những ý kiến đề xuất rất hữu ích đối với tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình phát triển.

Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh Vĩnh Phúc cũng nhận được sự hỗ trợ, quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trong việc tổ chức sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho Hội viên Nhà báo của tỉnh. Nhờ vậy, phong trào sáng tạo tác báo chí chất lượng cao ở Vĩnh Phúc có những chuyển biến rõ rệt, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao hoạt động hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao của Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo ở các cơ quan báo chí cả nước thời gian qua và tin tưởng, trong giai đoạn 2021 - 2025, hoạt động này sẽ đạt hiệu quả cao hơn, hướng đến mục tiêu “Xây dựng nền Báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng”.

Báo chí có thêm nguồn lực mới, động lực mới và thu được nhiều kết quả tốt đẹp

Theo báo cáo Tổng kết, đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục thực hiện giai đoạn 2016 - 2020, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với sự nghiệp đổi mới báo chí cả nước nói chung, đối với hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của các cấp Hội nói riêng, báo chí cả nước đã có thêm một nguồn lực mới, động lực mới và đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo diện mạo mới cho nền báo chí nước ta trong thời kì hội nhập đổi mới, phát triển.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, khối báo chí Trung ương đã hỗ trợ 1.850 lượt tác giả với tổng kinh phí hỗ trợ trên 20 tỷ đồng; 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố nhận được trên 31 tỷ đồng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Đã hỗ trợ trực tiếp cho 4.650 lượt tác giả là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ở các địa phương. Tổ chức 330 lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí cho các hội viên, nhà báo ở các địa phương.


 Quang cảnh Hội nghị

Phát huy kết quả đạt được cũng như tiếp tục động viên, khích lệ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam có thêm động lực để cống hiến, ngày 8/4/2021, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 với nguồn kinh phí lớn hơn. Tập trung vào hoạt động chủ yếu: sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; đi thực tế sáng tạo tác phẩm báo chí, dự các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí; công tác xét duyệt, chọn lọc đề cương, thẩm định, nghiệm thu, đánh giá tác phẩm; bình chọn, đề nghị khen thưởng….

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã nghiêm túc tham luận, đánh giá các kết quả đạt được của Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 650/QĐ TTg ngày 25/4/2016.

Hầu hết các ý kiến cho rằng, đề án thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với sự nghiệp đổi mới báo chí cả nước nói chung và hoạt động nghiệp vụ báo chí của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng. Tuy nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế nhưng đã mang đến sự động viên, khích lệ lớn đối với hội viên, giúp hội viên - nhà báo có thêm điều kiện tìm tòi, phát hiện và xây dựng các tác phẩm báo chí chất lượng cao phục vụ công chúng; đoàn kết, gắn bó, thu hút hội viên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức hội.

Bên cạnh đó, nhiều hội nhà báo, liên chi hội và chi hội đã triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao, mở được nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các đợt đi thực tế, đạt được nhiều giải báo chí cấp quốc gia, giải báo chí tỉnh và các giải báo chí chuyên ngành khác, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn triển khai của Cơ quan Trung ương Hội. Có thể nói, đề án hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ đã được các cấp hội triển khai thành công với nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Hội nghị cũng quán triệt nội dung “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 8/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn số 3824/HD-BVHTTDL ngày 15/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn triển khai Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 về quy trình, thủ tục và các vấn đề tài chính, kế toán của Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện đề án cũng được các cấp hội nhà báo phân tích, trao đổi kinh nghiệm, kiến nghị nhiều giải pháp để góp phần triển khai tốt hơn chương trình hỗ trợ trong các năm tiếp theo.

Chiều cùng ngày, tiếp theo Chương trình Hội nghị kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020; triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Thực tiễn và giải pháp”./.

Hoàng Phong

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất