Thứ Năm, 18/7/2024
Hà Nội: Lấy người dân là chủ thể, phát huy sức mạnh đại đoàn kết

 Quang cảnh hội nghị

Đại biểu Trung ương dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng.

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Tham dự hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn…

Đổi mới công tác dân vận của Đảng theo hướng sâu sát cơ sở

Báo cáo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành trình bày tại hội nghị cho thấy, trong năm 2022, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận; tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục. Hoạt động của hệ thống dân vận thành phố được triển khai đồng bộ, hiệu quả; uy tín, vị thế, vai trò của công tác dân vận và cán bộ dân vận được nâng lên.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt. Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang Thủ đô được tăng cường. Công tác dân vận chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo… được quan tâm thực hiện.

Đáng chú ý, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu Thành ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận; trong đó có Quyết định số 2387-QĐ/TU về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; văn bản chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội...

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ thành phố đã ban hành và triển khai kế hoạch kiểm tra xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 18 địa phương, đơn vị; chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn thành phố với 9.608 mô hình được đăng ký triển khai thực hiện. Các mô hình “dân vận khéo” ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm; tác động tích cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng ngày càng nền nếp và đi vào chiều sâu. Qua đó, đã mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thành phố.

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã có nhiều bài tham luận nhằm chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý trong việc triển khai công tác dân vận; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.


 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận sự chủ động triển khai nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng bộ thành phố Hà Nội, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đồng chí Phạm Tất Thắng đánh giá cao kết quả công tác dân vận trên các mặt công tác, qua đó góp phần giúp Ban Dân vận Trung ương tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân vận.

Gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị, hệ thống dân vận thành phố Hà Nội tập trung tham mưu cấp ủy cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, phù hợp với đặc thù của Thủ đô; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận theo hướng thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với đời sống của người dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những thành tích mà cấp ủy, hệ thống dân vận thành phố, đặc biệt là Ban Dân vận các cấp đã đạt được trong năm 2022, qua đó, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của thành phố.


 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Phân tích rõ những hạn chế còn tồn tại trong việc triển khai công tác dân vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, năm 2023, là năm bản lề, năm sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Quán triệt sâu sắc tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội luôn xác định làm tốt công tác dân vận, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, lấy người dân là chủ thể, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị hệ thống dân vận thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, mang tiếng nói của nhân dân đóng góp vào các nội dung trình thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy, khẳng định hơn nữa vị thế, vai trò của hệ thống dân vận thành phố.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị và thành phố, nhất là Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị hệ thống dân vận thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 1-10-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”; nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi đôi với thực hiện kỷ cương, kỷ luật. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, cần tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, chú trọng việc thực hiện các kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau các hội nghị đối thoại.


 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng,
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến
trao Cờ thi đua tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Hệ thống dân vận cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn liền với đời sống của người dân; phát hiện và thực hiện những việc khó, cần vai trò của công tác dân vận để thực hiện “Dân vận khéo”, hướng tới mục tiêu không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn thành phố…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tổ chức tốt việc chăm lo, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Quý Mão 2023 chu đáo, an toàn, tiết kiệm; quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa và công nhân lao động trong các khu công nghiệp.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022 đã được biểu dương, khen thưởng./.

(hanoimoi.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất