Chủ Nhật, 21/7/2024
Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 Quang cảnh buổi lễ

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì buổi lễ.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được phát động, triển khai sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả và chất lượng phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.


 Các đồng chí chủ trì buổi lễ

Đây là năm thứ Hai tổ chức Cuộc thi trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Năm 2022, Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối công tác ở trong nước và ngoài nước. Đã có 1.108 bài tham dự Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn 32 tác phẩm đạt giải ở hai thể loại Tạp chí và Báo để trao giải thưởng, trao tặng Bằng khen cho 15 đảng bộ trực thuộc có thành tích tổ chức tốt Cuộc thi. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã tặng Bằng khen cho Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, định hướng một số chủ đề tác phẩm tham gia dự thi tập trung vào 3 nhóm nội dung:

Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bao gồm các định hướng chủ đề: Bảo vệ, khẳng định vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; những vấn đề cần bổ sung, phát triển; Nhận diện và đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.


Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
phát biểu tại buổi lễ

Nhóm 2: Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Nội dung phân tích làm rõ nội hàm mô hình, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, 5 bài học kinh nghiệm, 10 mối quan hệ lớn được Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề cập; đấu tranh, phản bác mạnh mẽ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, “lệch chuẩn” trong xã hội…. Kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển theo cách tiếp cận và yêu cầu mới là hình thành đồng bộ thể chế phát triển đất nước.

Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, với các bài viết tập trung, làm rõ mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; Phương thức, giải pháp mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Dựa vào nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; huy động sự tham gia đông đảo của nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thực tiễn, kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của các Đảng Cộng sản trên thế giới; kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng…

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trong Khối chủ động phát huy vai trò, vị trí và trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm cơ quan cấp chiến lược tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham gia cuộc thi.

Kết thúc buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương tuyên bố phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

(Thể lệ Cuộc thi xem trong file đính kèm).

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất