Thứ Hai, 15/7/2024
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý I năm 2023

 Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thông tin chuyên đề “Dấu ấn kinh tế Việt Nam năm 2022, những khó khăn, thách thức và triển vọng năm 2023”.

Theo PGS.TS Bùi Quang Tuấn, nền kinh tế trong nước phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,2%, vượt mục tiêu (6-6,5%), là tỷ lệ tăng cao nhất trong 10 năm qua và cao hơn so mức tăng trưởng chung của thế giới và một số quốc gia. Năm 2022, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5%, cao nhất trong 5 năm qua. Tính chung số doanh nghiệp gia nhập thị trường năm 2022 đạt 208,3 nghìn, tăng 30,3% so với năm 2021…


 PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thông tin chuyên đề
“Dấu ấn kinh tế Việt Nam năm 2022, những khó khăn, thách thức và triển vọng năm 2023”


Bên cạnh những thành công của nền kinh tế, PGS.TS Bùi Quang Tuấn cũng chỉ ra những cơ hội và thách thức cho kinh tế Việt Nam thời gian tới. Cơ hội là kinh tế thế giới hồi phục; dòng đầu tư FDI phục hồi nhanh; các FTA phát huy tác dụng; doanh nghiệp kết nối chuỗi giá trị, ứng dụng kinh tế số. Các yếu tố rủi ro là, biến động giá cả, lợi thế lương thấp giảm; chi phí logistics và định hình chuỗi; chuyển dịch các dòng vốn trong nước, phụ thuộc quá nhiều vào FDI; nguy cơ nợ xấu, trái phiếu bất động sản; chi đầu tư công; phục hồi lao động, thiếu lao động tay nghề cao…


Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối 
báo cáo một số thông tin đối ngoại tháng 1 và 2/2023

Tiếp theo, chuyên đề của “Dấu ấn kinh tế Việt Nam năm 2022, những khó khăn, thách thức và triển vọng năm 2023”, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo một số thông tin đối ngoại tháng 1 và 2/2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, trong Quý 1 cấp ủy các cấp đã đoàn kết, nỗ lực tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan Trung ương với nhiều kết quả tốt, tạo điểm nhấn quan trọng góp phần không nhỏ vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.


 Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
phát biểu tại Hội nghị

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, trong quý II/2023, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và định hướng, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy Khối.

Theo đó, các đảng ủy trực thuộc bám sát và tập trung bám sát và tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025; Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã năm 2023. Đồng thời đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất; khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, vận hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã; đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Các đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; chủ động thích ứng với tình hình; kiểm soát rủi ro, ứng phó kịp thời với nguy cơ suy thoái, khủng hoảng từ bên ngoài; giải quyết hài hòa, hợp lý giữa hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Trong công tác xây dựng Đảng, các đảng ủy trực thuộc tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng và làm tốt công tác định hướng tình hình tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiến hành đánh giá công tác tư tưởng và dư luận nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII phục vụ hội nghị đánh giá, dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2023.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo và tổ chức sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Các đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh”; triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các đảng ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan Trung ương làm tốt công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, trong đó, chú ý đến công tác cán bộ, quản lý đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ./.

Hoàng Phong

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất