Thứ Tư, 4/10/2023
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, vận dụng nền tảng số, mạng xã hội trong học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng

Đặc biệt, thời gian qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tại VNPT đã được vận dụng sáng tạo thông qua các nền tảng số, mạng xã hội để đến được đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động.

Với lợi thế là Tập đoàn công nghệ, có sức mạnh cả về hạ tầng phần cứng và phát triển phần mềm, Đảng ủy VNPT, thực hiện nhiệm vụ do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) giao; đã chỉ đạo cung cấp đường truyền phục vụ nhiều Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Đảm bảo tín hiệu và đường truyền tại điểm cầu chính (phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội), kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở. Đồng thời tham gia tổ chức Hội nghị học tập trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối, kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ngày 27-28/03/2021)...

VNPT còn truyền hình trực tuyến toàn bộ nội dung hội nghị trên Trang thông tin nội bộ của Tập đoàn (ở địa chỉ https://vnptonline.vnpt.vn/), thậm chí một số nội dung không yêu cầu bảo mật, thì còn triển khai trên các nền tảng mạng xã hội nội bộ Tập đoàn, để tất cả cán bộ, Đảng viên và người lao động có thể tiếp cận thông tin một cách đơn giản, thuận lợi nhất.

Đảng ủy VNPT cũng đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện hậu cần, kỹ thuật, chất lượng đường truyền; phục vụ học tập trực tuyến từ 3 điểm cầu chính tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho hơn 1.000 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Văn phòng cấp ủy, Phó Tổng Giám đốc, kiểm soát viên các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, trưởng, phó ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối. Ngoài ra, Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp với 25/35 đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW; đến 709 điểm cầu tại các đơn vị với 62.569 đại biểu tham dự.


 Hội nghị trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên VNPT

Sau khi Đảng bộ VNPT áp dụng quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông qua nền tảng số, mạng xã hội, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã linh hoạt, sáng tạo vận dụng để tổ chức các buổi quán triệt nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề, họp chi bộ thông qua hình thức trực tuyến dựa trên các phần mềm họp trực tuyến của VNPT cũng như ứng dụng các nền tảng mạng xã hội khác.

Các đơn vị đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp tự nghiên cứu, nghe phổ biến gắn với thảo luận; linh hoạt tổ chức triển khai trực tuyến đến cấp cơ sở..., góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng bộ VNPT, cũng như các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cũng luôn có tư duy mở, sẵn sàng dùng thử, trải nghiệm các nền tảng số mới, đồng thời với lực lượng nhân lực IT hùng hậu và có chất lượng cao, VNPT cũng tập trung nghiên cứu xây dựng các nền tảng mạng xã hội cho riêng Tập đoàn, nhằm đảo bảo an toàn bảo mật, an ninh thông tin ở mức cao nhất.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến phát triển khoa học, kỹ thuật và coi đây là “khâu then chốt” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người đã khẳng định vai trò của khoa học, kỹ thuật trong việc đưa nhân dân ta nhanh chóng “vĩnh viễn thoát khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu”, và đó là con đường duy nhất đưa đất nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước có nền công - nông nghiệp hiện đại.


Qua nắm bắt dư luận tại VNPT, việc cán bộ, đảng viên được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng quán triệt các nghị quyết không chỉ tăng tính thuyết phục, hấp dẫn trong quá trình học tập mà còn giúp cho nhận thức về các nội dung đề cập trong nghị quyết được sâu sắc hơn. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Chính nhờ hình thức trực tuyến được lan tỏa trên các nền tảng số, mạng xã hội nội bộ của các đơn vị đã giúp tạo kênh tương tác hai chiều, dễ dàng nắm bắt, giải đáp thắc mắc cho đảng viên, người lao động.

Những đổi mới, sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị trên cơ sở ứng dụng sáng tạo, triệt để công nghệ vào quá trình thực hiện, trong thời gian qua đã góp phần đưa nhanh nghị quyết, thông tin tới cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ VNPT, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong tổ chức triển khai, thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị.

Có thể nói việc áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, điều hành và công tác tuyên truyền, giáo dục của Đảng bộ Tập đoàn VNPT trong thời gian qua là điểm sáng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đây cũng là sáng kiến có khả năng nhân rộng, áp dụng tại các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW./.

Vi Hồng Anh (Học viện Báo chí Tuyên truyền)

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác