Thứ Năm, 18/7/2024
Hà Nam: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Để thực hiện tốt CTDV, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, TCĐ các cấp trong tỉnh Hà Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Đảng về CTDV bằng những hình thức phù hợp, như: Tổ chức hội nghị trực tuyến, trực tiếp, thông qua sinh hoạt chi bộ, phổ biến tài liệu, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn…, qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức, chiến sỹ LLVT đối với CTDV của Đảng, chính quyền.


 Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy Duy Tiên (Hà Nam) trò chuyện,
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBĐV thôn Đọi Nhì, xã Tiên Sơn

Theo đồng chí Lại Thị Tuyết Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kim Bảng, để góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Ban Dân vận Huyện ủy Kim Bảng chủ động tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chú trọng gắn với thực hiện CTDV; coi trọng việc nắm bắt tình hình từng đầu mối địa bàn thông qua trực tiếp tham dự các hội nghị với chi bộ, đảng bộ cơ sở, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBĐV, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát hiện, giải quyết và tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, qua đó, góp phần giúp địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức theo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ.

Cụ thể hóa nội dung CTDV, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường đối thoại, tiếp công dân theo đúng quy định. Trong 2 năm (2021, 2022), đồng chí bí thư cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tổ chức, tham dự 241 hội nghị đối thoại (3 hội nghị cấp tỉnh; 22 hội nghị cấp huyện; 216 hội nghị cấp xã). Người đứng đầu chính quyền các cấp tổ chức, tham dự 323 hội nghị đối thoại (3 hội nghị cấp tỉnh; 40 hội nghị cấp huyện; 280 hội nghị cấp xã).

Theo đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Lục, thông qua hoạt động đối thoại trực tiếp với CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân đã giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và trả lời, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, hạn chế những vụ việc phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Theo đánh giá chung của các cấp, ngành chức năng, hiện nay việc tổ chức đối thoại, tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã đi vào nền nếp và trở thành phương thức dân vận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng CTDV, phong trào thi đua "Dân vận khéo” tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai duy trì, nhân rộng và đem lại hiệu quả thiết thực. Trong 2 năm (2021, 2022), toàn tỉnh đã có 972 mô hình "Dân vận khéo" được công nhận, trong đó: cấp tỉnh 21 mô hình, cấp huyện 246 mô hình, cấp xã 705 mô hình. UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đây là lần đầu tiên các mô hình "Dân vận khéo" được xét công nhận từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi giữa các cấp, ngành, địa phương, tạo động lực tích cực, hướng vào thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở. Bên cạnh đó, mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hằng năm, toàn tỉnh có trên 90% chính quyền cấp xã được đánh giá thực hiện tốt mô hình; 100% UBND cấp huyện cũng đã triển khai thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ", qua đó, giúp đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự hài lòng, phấn khởi trong nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở cũng là một trong những nền tảng quan trọng nhằm thực hiện tốt CTDV. Theo đó, hằng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu với Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở theo quy định. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đơn vị, địa phương trong tỉnh chưa xảy ra vụ việc nào liên quan đến thực hiện QCDC ở cơ sở; hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị hằng năm đạt tỷ lệ trên 80%. Việc tổ chức tốt các hội nghị người lao động đã giúp quyền lợi của công nhân lao động theo quy định của pháp luật trong các doanh nghiệp được bảo đảm và thực hiện tốt hơn, qua đó góp phần duy trì sự ổn định về quy mô, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Duy trì tổ chức tốt các cuộc giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, HĐND và tổ chức chính trị - xã hội các cấp cũng góp phần quan trọng đối với việc thực hiện hiệu quả CTDV trong tình hình mới. Từ năm 2021 đến nay, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong toàn tỉnh đã chủ trì tiến hành 684 cuộc giám sát, 163 hội nghị phản biện xã hội. HĐND và các ngành liên quan thực hiện hơn 1.140 cuộc giám sát. Cùng với đó, thực hiện giám sát thông qua ban thanh tra nhân dân 563 cuộc; thông qua ban giám sát đầu tư cộng đồng 578 cuộc…

Việc củng cố, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ chuyên trách làm CTDV của cấp ủy, chính quyền, cơ quan hành chính, cán bộ chủ chốt MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cũng luôn được chú trọng. Từ năm 2021 đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy và ban dân vận các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh đã chủ trì tổ chức 16 hội nghị tập huấn cho 2.361 lượt cán bộ làm CTDV trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì tập huấn cho trên 14.600 lượt cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới về công tác tôn giáo, thanh niên, cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức.

Việc chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả CTDV của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần quan trọng vào việc huy động sức mạnh đoàn kết, động viên CBĐV, các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức về tiến độ thực hiện những chỉ tiêu cơ bản trong phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

(baohanam.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất