Thứ Bảy, 22/6/2024
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt, biểu dương các cơ quan thông tấn, báo chí

 Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương" 
cho các cá nhân tiêu biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí


Dự Hội nghị có Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Báo cáo đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2020 - 2023, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu các kết quả nổi bật.

Theo đó, tuyên truyền tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của Đảng bộ Khối ở cả trong và ngoài nước. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối được Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường đưa tin phản ánh. Phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách và các quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới, kết quả phân giới cắm mốc trên đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Việt Nam. Phối hợp tuyên truyền triển khai thành công các đợt sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chuyên đề…


 Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cho biết, trong bối cảnh thế giới và trong nước nhiều thuận lợi xen lẫn khó khăn, thách thức, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng và các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, chúng ta đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần lan tỏa hình ảnh, khẳng định vị thế, tầm quan trọng của Đảng bộ Khối.

Những kết quả đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành và Hà Nội. Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2020 - 2023 thể hiện sự ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí vào sự phát triển của Đảng bộ Khối. Đây là năm đầu tiên hoạt động này được tổ chức và sẽ được duy trì tổ chức.

Ghi nhận, cảm ơn các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng bày tỏ mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ Khối trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt là tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ Khối đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khai thác, lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt… lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, động lực tinh thần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối…


 Đồng chí Nguyễn Văn Thể tặng Bằng khen của BTV Đảng ủy Khối
cho các tập thể có thành tích 
trong công tác tuyên truyền
về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2020 - 2023

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2023 được xác định là năm bản lề, tăng tốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ, đồng hành chặt chẽ, sát sao hơn nữa của các cơ quan thông tấn, báo chí; đồng thời tin tưởng, các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đồng hành, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Trên cơ sở xác định phương hướng công tác năm 2023 và những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mong rằng, thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, như: Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối; những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII và Đảng ủy Khối. Đồng thời, các đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII giữa nhiệm kỳ, bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc; kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”.

Đồng thời, các cơ quan tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ; kết quả thực hiện chủ đề công tác năm “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”; đẩy mạnh tuyên truyền các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng bằng khen cho 7 tập thể, 6 cá nhân thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2020 - 2023; tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương" cho 16 cá nhân là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất