Thứ Tư, 29/5/2024
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc năm 2024

 Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 25.000 hội viên nhà báo trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chia sẻ, qua 74 năm thành lập (21/4/1950 - 21/4/2024), tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Từ gần 300 hội viên thuở ban đầu, đến nay hội đã thu hút hơn 25.000 hội viên, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 21 liên chi hội và 223 chi hội trực thuộc trên cả nước.


 Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

“Được sự lãnh đạo, chỉ đạo, dìu dắt của Đảng, Nhà nước cùng sự ủng hộ, tạo điều kiện của nhân dân, trong những năm qua, các thế hệ người làm báo luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, trong bối cảnh khó khăn, thách thức chung của thế giới, khu vực và đất nước, có những thách thức chưa từng có tiền lệ, báo chí vẫn luôn là lực lượng xung kích tuyên truyền hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó và đồng hành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh… được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực.

Đáng chú ý là thông tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đặc biệt là tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam ngang tầm với tuyên truyền phát triển kinh tế theo đúng định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021…


Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và đạt hiệu quả cao trong công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh về tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra giám sát và kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, người làm báo.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, hội luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác báo chí; chủ động đề ra chương trình công tác, kịp thời báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với hoạt động báo chí.

Hội phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới - sáng tạo, phát triển. Nhờ vậy, những sự kiện trọng tâm và nổi bật trong năm 2023 được tổ chức thành công, có hiệu quả; hoạt động của các cấp hội ngày càng chuyên nghiệp, thiết thực và đi vào chiều sâu.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Đức Lợi cũng nêu một số hạn chế, tồn tại, các cấp hội đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, kết quả chưa được như mong muốn.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi cho biết, trong năm 2024, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; tuyên truyền, phổ biến, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc đối với hội viên, nhà báo khi tham gia mạng xã hội. Đặc biệt, tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.

Tại Hội nghị, đại diện các chi hội nhà báo đã phát biểu tham luận đánh giá một cách thực chất, khách quan những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và rà soát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra.

Đồng thời nêu rõ những khó khăn, thách thức từ thực tiễn hoạt động báo chí, hoạt động hội hiện nay trong việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới để tăng thêm tính hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo.


 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng được biết trong năm 2023, Hội Nhà báo từ Trung ương đến địa phương đạt nhiều kết quả ấn tượng, nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo Việt Nam đạt được trong năm 2023, đặc biệt nhấn mạnh tính hiệu quả của công tác nghiệp vụ, với thành công của Giải Báo chí quốc gia, chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao, một loạt hội thảo, tọa đàm, tập huấn về báo chí số, công nghệ báo chí truyền thông và chuyển đổi số.

Trong đó, Hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị tòa soạn số: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm tại khu vực ASEAN” và Diễn đàn Báo chí toàn quốc những ngày qua là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực và kết quả ấn tượng của Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp Hội Nhà báo trong năm 2023.

Để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp hội, các nhà báo và hội viên tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, cần được triển khai thực hiện thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tiễn. Cần bám sát các chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, bám sát đời sống báo chí, xu hướng phát triển của báo chí, truyền thông hiện đại để xây dựng chương trình hành động của từng năm, từng quý, từng tháng của Hội Nhà báo Việt Nam và từng cấp hội.

Hội Nhà báo các cấp cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự; phản ánh sâu sắc, sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, khách quan, chân thực, có tính chiến đấu cao, giá trị văn hóa, nhân văn sâu sắc.

Theo đó, mỗi tác phẩm báo chí phải là một thông điệp thuyết phục, tác động vào cả trí óc và trái tim công chúng, từ đó định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cần thúc đẩy mạnh mẽ và quyết liệt hơn đổi mới, sáng tạo trong báo chí, tìm kiếm và triển khai các mô hình tòa soạn số với phương thức tổ chức, quản lý nhằm phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của nhà báo. Đồng thời nghiên cứu, tìm giải pháp hạn chế những bất cập, những nguy cơ khiến nhân lực và vật lực ngành báo chí bị ảnh hưởng tiêu cực bởi trí tuệ nhân tạo, robot và các công cụ số và các yếu tố kỹ thuật, công nghệ tiên tiến khác.

Hội Nhà báo cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề án chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp hội.


 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tại Hội nghị

Đồng chí cũng lưu ý, hội cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hội viên để khắc phục hiện tượng một số cấp hội và cơ quan báo chí còn xảy ra vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo; phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam.

Đề nghị Hội Nhà báo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với hội viên, nhà báo khi tham gia mạng xã hội; phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; đặc biệt với công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú.

Đồng thời, hội triển khai hiệu quả, thực chất chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; chú trọng nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới để tiếp tục duy trì, khẳng định vị thế của Giải Báo chí quốc gia là giải uy tín, quan trọng nhất của báo giới cả nước.

Cuối cùng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thật tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2025 - 2030), từ việc xây dựng chương trình kế hoạch, các dự báo cáo chính trị, đề án nhân sự để xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm công tác tổ chức đại hội diễn ra thành công.


 Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố Quyết định và trao 18 Cờ thi đua xuất sắc cho 18 đơn vị

Chiều cùng ngày, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ và Hội nghị thi đua khen thưởng năm 2024.

Quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 558, các cấp Hội Nhà báo trong cả nước được hỗ trợ kinh phí trong công tác nghiệp vụ, các nhà báo đã có thêm điều kiện thâm nhập thực tế, viết bài. Nhiều tác phẩm báo chí được hỗ trợ đã đạt giải cao ở các giải báo chí địa phương và giải báo chí các bộ, ngành, giải báo chí quốc gia hằng năm.

Tại Hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao 18 Cờ thi đua xuất sắc, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 29 tập thể Hội, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2023./.

Hoàng Phong

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất