Thứ Bảy, 25/5/2024
Hội thảo Khoa học về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới
 
Quang cảnh Hội thảo 

 

Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo về phía Trung ương có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Vũ Văn Hiền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương. Hội thảo còn có sự tham gia của thường trực và lãnh đạo một số ban đảng các tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã khái quát đặc điểm tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua. Đồng chí khẳng định những năm qua, với truyền thống lịch sử vẻ vang, tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã vượt qua nhiều thử thách, giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh tiếp tục được duy trì, Lạng Sơn không xảy ra các điểm nóng về chính trị, xã hội. Hoạt động đối ngoại của tỉnh luôn được quan tâm chú trọng, nhất là ở khu vực biên giới.

Đồng chí khẳng định những thành tựu đó có sự đóng góp rất quan trọng trong công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để nhìn nhận, đánh giá toàn diện, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và các tỉnh, thành uỷ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. 

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 23 bài tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và địa phương. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 10 bài tham luận, ý kiến về một số vấn đề như: tổng quan về công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu; tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương…

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao các bài tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung làm rõ được nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Trong đó, đã làm rõ và khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 40 năm đổi mới. Thông qua việc tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tỉnh ủy, thành ủy ban hành và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, quyết sách đổi mới; góp phần giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Các tham luận đã đánh giá thực trạng, bài học kinh nghiệm về công tác tham mưu qua 40 năm đổi mới; phân tích bối cảnh mới và những yêu cầu mới đặt ra đối với việc đổi mới công tác tham mưu. Đồng thời, các tham luận cũng đã đề xuất định hướng quan điểm và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới công tác tham mưu thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh nội dung của các bài tham luận và ý kiến phát biểu trong hội thảo sẽ tiếp tục được nghiên cứu, chắt lọc để phục vụ đổi mới công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thời gian tới.

(baolangson.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất