Thứ Ba, 28/1/2020
Tỉnh ủy Yên Bái giao ban công tác dân vận triển khai nhiệm vụ năm 2019

 Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các đoàn thể tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống và tinh thần của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban  Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thực hiện Đề án sắp xếp, giảm đầu mối bên trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào tổ chức; hướng về cơ sở, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo việc làm tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng và phát huy có hiệu quả vài trò  lực lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc  tiêu biểu trong tôn giáo làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian qua, lực lượng vũ trang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành chỉ đạo lực lượng thực hiện tốt hoạt động xã hội, từ thiện, phối hợp chăm lo tết cho nhân dân; tăng cường lực lượng thường trực, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân vận trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả mà các cơ quan khối dân vận đã đạt được trong năm 2018, nhất là chủ động tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy giải quyết kịp thời, chính xác các vụ việc mới, khó, phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt Đề án sắp xếp, giảm đầu mối bên trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

Đồng chí Dương Văn Thống đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí mong muốn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác dân vận; tăng cường công tác nắm tình hình, mạnh dạn tham mưu, đề xuất thẳng thắn các giải pháp để giải quyết các vụ việc mới, khó, phức tạp nếu có phát sinh trong năm 2019. Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu cao nhất thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội  trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức cơ quan phù hợp, bố trí khoa học, phân công cụ thể; nghiên cứu xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ, trong đó có quy chế chi tiêu tài chính; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị giai đoạn tới./.

Nguồn: yenbai.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi