Thứ Năm, 4/6/2020
Bắc Kạn: Tổng kết công tác Dân vận và công tác Tuyên giáo

 Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, ngành Tuyên giáo đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng xã hội; tích cực tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng. Đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần định hướng nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ và quần chúng nhân dân.

Công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị tỉnh có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả rõ nét. Chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” với nhiều giải pháp thực hiện công tác dân vận đảm bảo tính thiết thực hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Qua triển khai thực hiện, toàn tỉnh có hơn 1.200 mô hình dân vận khéo với gần 600 mô hình tập thể, 614 mô hình cá nhân ở các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác Tuyên giáo và công tác Dân vận của Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré- Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là những kết quả mà công tác dân vận mà tỉnh đã thực hiện trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, công tác dân vận cần gần dân, sát dân, nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân.  Đồng chí hy vọng hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục phối hợp làm tốt hơn nữa công tác Dân vận, công tác Tuyên giáo trong năm 2019, đặc biệt thực hiện hiệu quả Năm dân vận chính quyền 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương cần quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác Dân vận, Tuyên giáo; công tác Tuyên giáo, Dân vận trong thời gian tới cần phát huy tính định hướng cho nhân dân, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 07 của Tỉnh ủy về đổi mới nâng cao chất lượng công tác quán triệt học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022; Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả, sắc bén của công tác tư tưởng, từ đó đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng quần chúng; Giải quyết kịp thời dứt điểm đơn thư tố cáo khiếu nại theo thẩm quyền, đúng thời gian quy định. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên, chuyên đề, đảm bảo không để xảy ra những vấn đề phức tạp, nổi cộm, bất ngờ.../.

Nguồn: baobackan.org.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi