Thứ Năm, 4/6/2020
Đồng Nai: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trong năm 2019 các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Kế hoạch 164 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 25 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kế hoạch 34 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác dân vận.

Đồng chí lưu ý năm 2019, Chính phủ tiếp tục đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” nên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống chính quyền, cơ quan Nhà nước các cấp tiếp tục triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” có hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng chất phục vụ người dân, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đến nay 100% cơ quan hành chính đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Luôn quan tâm xây dựng và chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho người dân, qua đó để hạn chế tình trạng hạch sách, phiền hà cho nhân dân.

Các cấp ủy, chính quyền cũng luôn quan tâm tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền với nhân dân, qua đó nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời, như: thu hồi đất, giải tỏa, áp giá bồi thường, tái định cư, việc làm, giáo dục, y tế, môi trường...góp phần ổn định xã hội và đồng thuận trong nhân dân.

Phương Hằng/ baodongnai.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi