Thứ Hai, 24/2/2020
Bắc Giang: Tiếp tục phát huy ý nghĩa, vai trò của công tác dân vận chính quyền

 Ban Cán sự UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục triển khai quy chế phối hợp
về công tác dân vận chính quyền

Các đồng chí: Lại Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Dung - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Từ Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Huyện/Thành ủy, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2018, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm triển khai có hiệu quả công tác dân vận, tôn giáo, quy chế dân chủ và “Năm dân vận chính quyền” 2018.

Theo đó, cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quan tâm, cụ thể hóa công tác dân vận thành quy chế, chương trình, kế hoạch gắn với triển khai nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được quan tâm thực hiện. Các cuộc tiếp xúc, đối thoại được tổ chức thực chất, nội dung tập trung vào các vấn đề mà người dân quan tâm, bức xúc. Người đứng đầu các cấp đã tổ chức gần 800 cuộc tiếp xúc, đối thoại đối với trên 25 nghìn lượt công dân…

Cùng đó, các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua và xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 4,2 nghìn mô hình “Dân vận khéo”. Năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã công nhận và biểu dương 88 điển hình “Dân vận khéo” trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục phối hợp với Ban cán sự UBND tỉnh triển khai tốt kế hoạch Năm dân vận chính quyền; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức, hoạt động của đoàn xã, phường, thị trấn"; báo cáo kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về "Những vấn đề bức xúc, xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh và xu thế trong thời gian tới". Tổ chức hoạt động “Tháng Dân vận” và hội nghị biểu dương điển hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH. Tuy nhiên, còn một số tồn tại cần khắc phục như việc thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân vận còn dập khuôn, máy móc. Cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo chưa sát sao về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở một số nơi còn chưa hiệu quả...

Năm 2019, các cấp, các ngành cần tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Đồng chí lưu ý, muốn triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, các cấp các ngành phải thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo - đây phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm; quan tâm tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với các tổ chức tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng đó, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận tại cơ sở; tuyên truyền, nhân rộng những điển hình về công tác dân vận nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương…


 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn (phải ảnh) trao tặng
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
cho ông Ngô Văn Thuận -
 Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho ông Ngô Văn Thuận - Trưởng phòng Đoàn thể và các hội (Ban Dân vận Tỉnh ủy) do có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng tại đây, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và Tháng Dân vận (tháng 10) năm 2018 được Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi