Thứ Hai, 24/2/2020
Tiền Giang: Công tác dân vận xây dựng ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận hội nghị

Công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh đã có sự chuyển biến mới trong năm 2018. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” là nội dung trọng tâm, rất phù hợp với thực tế trong năm qua.

Các cấp ủy Đảng coi trọng lãnh đạo và chỉ đạo công tác dân vận sát với nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, địa bàn, gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng vững mạnh; đồng thời củng cố, nâng chất các phong trào, các cuộc vận động cách mạng. Công tác dân vận đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Công tác dân vận của hệ thống chính quyền đã có sự tập trung hơn, tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận chính quyền.Trên cơ sở đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Ban dân vận, MTTQ và đoàn thể các cấp. Chuyên đề thi đua “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo – Dân vận chính quyền” được nâng cao chất lượng.

Công tác nắm tình hình và thực hiện các chính sách đối với các giai cấp, các tầng lớp xã hội, tôn giáo, dân tộc có sự tập trung cao, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh đánh giá cao nỗ lực trong công tác dân vận năm qua, đồng thời lưu ý những hạn chế trong công tác dân vận cần khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo những việc cần tập trung thực hiện năm 2019, trong đó nhấn mạnh công tác dân vận xây dựng ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nghe dân nói, nói dân tin; cả hệ thống chính trị tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân; phát huy dân chủ ngay ở xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính sự nghiệp và ở doanh nghiệp; thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, khắc phục tình trạng hình thức hóa trong việc vận động phong trào; công tác tổ chức cán bộ phải đảm bảo đúng người đúng việc…

Với những nỗ lực xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018, 11 tập thể được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen; 39 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương.

Thúy Hà/ baoapbac.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi