Thứ Tư, 16/10/2019
60 năm Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh


Nguồn: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Tài liệu của Bộ Quốc phòng, NXB. Quân đội nhân dân

 
 
 
 
 
 
 
 

Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và Bộ đội Trường Sơn đã phát huy vai trò to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần to lớn làm nên Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1972, Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào.

Đặc biệt, trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quán triệt phương châm “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng,” Bộ đội Trường Sơn đã nhanh chóng tổ chức vận chuyển các binh đoàn chủ lực của Quân đội ta vào chiến trường để làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí độc lập tự do và thống nhất đất nước; đồng thời là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế.

(BT/nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất