Thứ Bảy, 22/6/2024
 • Tăng cường công tác dân vận, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô

  (Danvan.vn) Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận và khẳng định: Sức mạnh của cách mạng ở nơi dân; Đảng phải dựa vào dân để làm cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Muốn cách mạng thành công thì Đảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, đồng thời tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích thiết thực vì nhân dân.

 • Hà Tĩnh: Đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

  (Danvan.vn) Đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta. Qua hơn 35 năm đổi mới và 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại mới ngày càng được khẳng định.

 • Tỉnh ủy Hậu Giang lãnh đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

  (Danvan.vn) Công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận sẽ trực tiếp góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Điều đó càng đúng đối với Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, một đảng bộ nhỏ nhưng “nuôi quyết tâm cao và khát vọng lớn”.

 • “Xuân ấm” mang Tết sẻ chia, yêu thương đến với người nghèo

  Tối 10/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Quỹ Hạt giống Việt - Báo Nhân Dân, Trung tâm Truyền hình Nhân Dân phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân ấm 2023” nhằm lan tỏa thông điệp sẻ chia, yêu thương, cùng chung tay vì người nghèo trước thềm Xuân Quý Mão đang đến.

 • Dấu ấn công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương năm 2022

  Năm 2022, diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Cùng với các nhiệm vụ khác của công tác xây dựng Đảng, những sự kiện và kết quả nổi bật nêu trên trong công tác tuyên giáo đã góp phần quả bá hình ảnh, khẳng định vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong Đảng và trong xã hội.

 • Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên

  (Danvan.vn) Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, với tinh thần chủ động, tích cực, quyết tâm cao, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sự định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao trách nhiệm, gương mẫu tham mưu, phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Trong đó, công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được quan tâm, không ngừng nâng cao chất lượng, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác tuyên giáo.

 • Hà Nội: Lấy người dân là chủ thể, phát huy sức mạnh đại đoàn kết

  Chiều 26/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 • Thiết thực các mô hình dân vận khéo ở Hậu Giang

  Trong năm 2022, việc xây dựng các mô hình dân vận khéo được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang quan tâm thực hiện. Nhiều mô hình đã được triển khai thực hiện dù khác nhau về hình thức, nội dung hoạt động, nhưng đều hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 • Thái Bình: Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận trong tình hình mới

  Sáng ngày 22/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 • Hải Phòng: Tổng kết công tác dân vận năm 2022, biểu dương, khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu

  (Danvan.vn) Sáng 20/12, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; biểu dương mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2022; trao giải Cuộc thi “Tuyên truyền các mô hình Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới năm 2022” và khai trương Hệ thống thông tin Dân vận Hải Phòng.

 • Quyết tâm, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác dư luận xã hội

  (Danvan.vn) Ngày 28/11, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

  Sáng 21/11, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (Nghị quyết Trung ương 8) tổ chức phiên họp thứ ba để thảo luận, góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.

 • Hà Nội phải góp phần hình thành và hoàn thiện những chủ trương lay động lòng người

  Chiều 16/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” (Nghị quyết 23) đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

 • Tỉnh ủy Hà Nam tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)

  Sáng 15/11, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

 • Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực của Thủ đô

  Tối 14/11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2022, với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, giáo viên.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất